Szkolenie Zarządzanie Klientem Strategicznym – nowy layout

Zarządzanie Klientem Startegicznym

Jak efektywnie zarządzać kluczowymi klientami?

Szkolenie HILLWAY Key Account Management

Do najbliższego szkolenia pozostało:

OKR (Objectives and Key Results)

O szkoleniu

Szkolenie Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management ma na celu pomóc zrozumieć znaczenie zarządzania klientami strategicznymi oraz sposoby skutecznego budowania i utrzymywania relacji z najcenniejszymi klientami dla firmy. Szkolenie zapewnia jasne zrozumienie segmentacji klientów i różnych stylów współpracy biznesowej, a także strategii zwiększania liczby kluczowych klientów.

Grupa docelowa

Szkolenie HILLWAY Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management skierowane jest do osób odpowiedzialnych za obsługę kluczowych klientów, klientów strategicznych z punktu widzenia firmy. Szkolenie skierowane jest do firm, którym zależy nie tylko na utrzymaniu klientów strategicznych i budowaniu z nimi pozytywnych relacji, ale również na zwiększaniu przychodów z danego klienta.

Dedykowane jest Dyrektorom i Kierownikom Sprzedaży, Key Account Specialist, Key Account Managerom i Specjalistom ds. Obsługi Klienta Kluczowego zainteresowanym podniesieniem kompetencji w obszarze zarządzania sprzedażą i obsługą klientów strategicznych, klientów kluczowych.

Firma szkoleniowa HILLWAY Porozumienie Edukatorzy dla edukatorów

Cele szkolenia

Cele szkolenia Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management:

 • poznanie najważniejszych pojęć i strategii w zarządzaniu klientem strategicznym
 • przeanalizowanie wartości swojego portfela klientów
 • zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami strategicznymi
 • wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań na podstawie analiz zjawisk rynkowych
 • zdobycie wiedzy na temat projektowania analiz produktów i usług w stosunku do rodzajów potrzeb klientów
 • poszerzenie świadomości w dobieraniu strategii budowania relacji z kluczowymi klientami.

Program szkolenia

Program szkolenia podzielony jest na 4 moduły, z których każdy koncentruje się na innych aspektach zarządzania klientami strategicznymi. Uczestnicy poznają różne metody podziału portfela klientów, dowiedzą się jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć liczbę klientów strategicznych oraz poznają style współpracy w biznesie. Program szkolenia uwzględnia również analizę metody KANO oraz budowanie relacji z klientami w oparciu o The KAM Process. Podsumowanie warsztatu pozwala uczestnikom określić indywidualną ścieżkę rozwoju.

1. Zasady pracy podczas szkolenia on-line

2. Określenie celów szkolenia

1. Charakterystyka poszczególnych grup klientów – jakimi kryteriami kierujesz się przy podziale portfela klientów – test dla uczestników
2. Podział portfela klientów na grupy: Klienci standardowi, Klienci okazjonalni, Klienci strategiczni – przedstawienie zasad podziału
3. Co tworzy wartość klienta dla firmy, jaką wartość tworzy firma dla klienta – analiza przypadków
4. Podział własnego portfela klientów (Mentimeter) – analiza uczestników na wybranych klientach

Cele modułu:

Uczestnicy dokonują reasumpcji, którzy klienci obiektywnie twarzą grupę klientów strategicznych. Ponadto, mogą spojrzeć z innej strony na klientów o dużej wartości dla firmy którzy klientami strategicznymi nie są, oraz jakich elementów brakuje, aby takimi klientami można ich było określić.

Dzięki poznaniu podziału klientów na poszczególne grupy Uczestnicy mogą dokonać oceny proporcji własnego portfela klientów i określić czy procentowy udział klientów strategicznych w całości jest właściwy. Następnie Uczestnicy określają jakie działania należy podjąć aby zwiększać liczbę klientów strategicznych

Zobacz film wprowadzający do I modułu szkolenia

1. The KAM Proces – przedstawienie procesu

2. Jakie działania należy podjąć aby zwiększać liczbę klientów strategicznych? – analiza z uczestnikami

3. Style współpracy w biznesie – poznanie 5 stylów współpracy w biznesie. Poznanie zależności pomiędzy stylami współpracy a drogą budowania relacji z klientami strategicznymi. – prezentacja trenera

4. Test – style współpracy – uczestnicy podczas testu poznają swoje naturalne nawykowe zachowania które determinują dominujące style współpracy. – przedstawienie zasad podziału test interaktywny z komentarzem trenera

5. Czynniki wpływające na wybór stylu współpracy – uczestnicy poznają jakie czynniki wpływają naturalnie na wybór stylu współpracy. – dyskusja z uczestnikami + prezentacja trenera

6. Style współpracy vs. klasyfikacja klientów – przedstawienie zależności i strategii działań

Cele modułu:

Uczestnicy poznają specyfikę procesu KAM, oraz składniki sukcesu zarządzania klientem strategicznym.

Uczestnicy dzięki poznaniu czynników wpływających na wybór stylu, mogą jeszcze bliżej przyjrzeć się warunkom które sprzyjają danemu stylowi współpracy, w nich między innymi wzajemnym relacjom, wadze spraw, czasem jakim dysponują, wiedzą jaką posiadają obie strony.

Test pozwala uczestnikom zobaczyć jaki dominujące w nich postawy biznesowe utrudniają lub ułatwiają budowanie partnerskiej współpracy z klientami strategicznymi. Poznają też zalety zarządzania wszystkimi pięcioma stylami współpracy.

Dowiedz się więcej o The KAM Process

1. Analiza KANO. Badanie cech, które są najważniejsze w określonej usłudze czy produkcie i wpływają na zadowolenie klienta – przedstawienie metody

2. Ankieta metody KANO – praca w grupach online w celu zbudowania ankiety na wybrany produkt, usługę, prezentacja wyników + feedback trenera

Cele modułu:

Uczestnicy poznają metodę przeprowadzania analizy cech produktu oczekiwanych przez klientów. Metoda jest stosowana przez biznes profesjonalnie podchodzący do tworzenia nowych produktów i usług, aby uniknąć przeinwestowania w projektowaniu nowych rozwiązań dla klientów.

Uczestnicy poprzez stworzenie próbnej ankiety uczą się wdrażania metody oraz dokonują własnej autoanalizy cech wybranych produktów i usług.

Dowiedz się więcej o analizie KANO

1. Budowanie relacji z klientami. Podział na 4 rodzaje postaw w budowaniu relacji z klientami. – praca w grupach online w celu zbudowania chrakterystyki postaw, prezentacja wyników + wsparcie trenera

Cele modułu:

Uczestnicy poznają cztery rodzaje postaw które mogą budować kooperacje lub zależność pomiędzy firmami, dzięki temu mogą się przyjrzeć postawom które uchodząc pozornie za właściwie, mogą być ryzykowne w dłuższej perspektywie.

Uczestnicy dokonują własnej autoanalizy postaw z poszczególnych 4 wzorców, aby móc świadek wzmacniać właściwe lub eliminować niewłaściwe postawy.

Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju.

 

Inwestycja: 827 zł netto/os

Cena szkolenia online: 827 zł netto/os za jednodniowe szkolenie online
Cena szkolenia stacjonarnego: 1 270 zł netto/os za jednodniowy warsztat*

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINY SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkolenia online w godzinach 09:00 – 16:00

Zaplanowane są następujące terminy szkolenia otwartego online Zarządzanie Klientem Strategicznym – Key Account Management:

29.03.2023 (środa)

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

 

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Trener prowadzący szkolenie

Trener HILLWAY Jacek Łabuński

Jacek Łabuński – trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze klienta. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń biznesowych związanych z budowaniem i poszerzaniem kompetencji w zakresie sprzedaży, zarządzania i rozwoju osobistego.

W ostatnich latach współtworzył nowe standardy zarządzania w największej polskiej firmie zatrudniającej 40 tys. pracowników na stanowisku dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania. Przeszkolił ponad 1000 menedżerów średniego i wyższego szczebla, projektując programy rozwoju umiejętności menedżerskich. Trenował wielu trenerów i instruktorów w sztuce prowadzenia szkoleń twardych i miękkich. Ponadto posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży w branżach technicznych, IT, FMCG i innych, w systemach sprzedaży B2C, B2B oraz B2G. W ciągu swojej kariery zawodowej przeprowadził ok. 15 000 rozmów handlowych i negocjacji, ponad 10 000 godzin szkoleń i coachingu.

Oprócz swoich umiejętności zawodowych, Jacek Łabuński jest również świetnym mówcą i słuchaczem. Potrafi nawiązać kontakt z klientami na poziomie osobistym i zrozumieć ich wyjątkowe potrzeby i wyzwania. Jest również bardzo cierpliwy i wspierający, co czyni go świetnym trenerem i mentorem.

Opinie uczestników

“Wszystkie elementy szkolenia były bardzo przydatne i praktyczne - z pewnością skorzystam z całości w codziennej pracy.”
Uczestnik szkolenia
“Jestem przekonany, że wiedza zdobyta na szkoleniu usprawni moją pracę. Szczególnie triki negocjacyjne oraz analiza KANO”
Uczestnik szkolenia
“Szkolenie było bardzo praktyczne, a prowadzący świetnie przygotowany i kompetentny. Nauczyłem się wielu cennych narzędzi i technik, które pomogą mi w kontakcie z kluczowymi klientami”
Uczestnik Szkolenia

Gotowi na rozwój?

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Jak przygotować niezawodny plan sprzedaży na 2023 rok? Porada eksperta HILLWAY
Skip to content