analiza opłacalności inwestycji

Szkolenie Profesjonalna analiza i ocena projektów inwestycyjnych – Controling inwestycyjny

Celem szkolenia Profesjonalna Analiza i ocena projektów inwestycyjnych jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestnicy dzięki temu szkoleniu zrozumieją i będą w stanie samodzielnie obliczyć wartość pieniądza w czasie. Na szkoleniu prowadzący przykłada dużą uwagę na praktyczne zastosowania metodyki oceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szacowania ryzyka inwestycyjnego, a Dowiedź się więcej ⟶

Szkolenie Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego

Jak napisać dobry biznesplan? Co jest kluczowe w ocenie biznesplanu? Celem szkolenia Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać rzetelnie i cyklicznie, a nie tylko na potrzeby zewnętrznych podmiotów takich jak instytucje finansujące. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać analiz niezbędnych do stworzenia Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content