jakość obsługi

Szkolenie otwarte HILLWAY Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center / szkolenie online

Coaching to proces zmierzający do doskonalenia poszczególnych pracowników w drodze regularnej oceny, wspólnego znajdowania rozwiązań i motywowania podwładnych do wykonywania zmian w swoich zachowaniach. Coaching w call center przybiera trochę inna formę niż coaching rozwojowy, o którym dużo mówi się na rynku. Call center to mierzalne środowisko pracy, tak samo coaching call center to metoda Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content