obsługa pism handlowych

Usprawnienie obsługi klienta poprzez obsługę pism handlowych ukierunkowanych na budowanie relacji z klientami

Dla 24 pracowników Departamentu Administracji Polis naszego klienta z branży finansowej przeprowadziliśmy w II turach dedykowane warsztaty Profesjonalna pisemna korespondencja biznesowa z elementami budowania relacji. WYZWANIE: Klient zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym organizacji szkolenia z profesjonalnej obsługi pisemnej korespondencji biznesowej. Szkolenie miało na celu odświeżenie dobrych praktyk, użytecznych konstrukcji i technik komunikacyjnych  oraz

Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content