szkolenia otwarte HILLWAY

Warunki uczestnictwa szkolenia otwarte HILLWAY

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy HILLWAY Training & Consulting, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e-mailem. DZIEŃ SZKOLENIOWY Szkolenie online realizowane jest zgodnie z harmonogramem i dostępne jest

Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content