zarządzanie finansami

Jak zarządzać wynikami finansowymi w czasach kryzysu? – Tomasz Zdziarski

Cykl koniunkturalny to okresowo powtarzające się zmiany istotnych parametrów społeczno-gospodarczych. Cykl ten składa się z czterech faz: ? Faza rozkwitu ? charakteryzuje ją wzrost produkcji i cen, utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, a także niskie i wciąż malejące bezrobocie; ? Faza kryzysu ? charakteryzuje ją dynamiczny spadek produkcji, niska inflacja (czasami nawet deflacja),

Dowiedź się więcej ⟶

Jaką rolę pełni controlling w strategii rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa?

Szybki rozwój gospodarczy spowodował wzrost zapotrzebowania na rzetelną i szybko dostarczaną informację biznesową na podstawie której możliwe jest zdiagnozowanie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, a także prognozowanie przyszłych okresów. Zatem  można stwierdzić, iż controlling współuczestniczy w wyznaczaniu celów organizacji zarówno na poziomie strategicznym, jak też operacyjnym. Oznacza to, że pracownicy działów controllingu stają się uprawnionymi do współzarządzania.

Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content