zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenie Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Konflikty od wieków były "motorem postępu", czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie - bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content