Team building – integracja online z zastosowaniem gier szkoleniowych

W przeddzień przerwy świątecznej dla Klienta z branży biofarmaceutycznej zrealizowaliśmy projekt integracyjny dla pracowników firmy.

W związku z pandemią COVID-19 wszystkie aktywności integracyjne odbyły się w formie zdalnej. Wydarzenie team building online miało na celu:

 • poprawę współpracy między pracownikami
 • wdrożenie nowych osób, które dołączyły do organizacji i nie miały okazji spotkać się z współpracownikami
 • wsparcie pracowników w trudnej sytuacji izolacji
 • rozwój kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej w celu ułatwienia komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia między pracownikami

Zdalna integracja w liczbach:

 • 250 uczestników team buildingu
 • 32 linki ZOOM z licencjonowaną grą szkoleniową
 • 15 trenerów wewnętrznych Klienta zaangażowanych w projekt tworzenia integracji
 • 5-osobowy zespół HILLWAY
 • 30 dni przygotowań i szereg spotkań projektowych
 • 1 Trener wiodący – Urszula Rudzka-Stankiewicz

 

Rozwój poprzez zabawę.

Realizację projektu team building’owego oparliśmy na zastosowaniu dwóch gier integracyjnych, których celem było zaangażowanie uczestników do aktywnego udziału w wydarzeniu integracyjnym.

Gra ,,Film”

Gra w ciekawy sposób odkrywa przed uczestnikami różnice w stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi, a także wpływ tych różnic na współpracę w organizacji.

Konstrukcja gry symulacyjnej oparta jest na metodologiach Insights, MaxieDISC oraz DISC. Gra integracyjna “Film” nawiązuje do typologii osobowości wywodzącej się z koncepcji Carla Gustava Junga.

Uczestnicy wcielają się w role pracowników wytwórni filmowej, przed którą pojawia się okazja zaistnienia w branży. Zadanie zespołu polega na opracowaniu pomysłu na film, który ma szansę zdobycia finansowania na realizację, jeśli wygra konkurs. To z pozoru proste zadanie okazuje się stanowić wyzwanie dla graczy, którzy muszą współdziałać z pracownikami innych działów.

W trakcie Gry Uczestnicy trafiają do jednego z czterech zespołów symbolizowanych popularną w tym kontekście merytoryczną kolorystykę: czerwony, żółty, niebieski i zielony. Umożliwia to obserwację całej gamy zachowań typowych dla poszczególnych stylów komunikowania się.

 

Gra szkoleniowa "Film" - grafika

Poprzez udział w grze integracyjnej ?FILM? uczestnicy rozwijają następujące kompetencje:

 • komunikacja interpersonalna
 • budowanie relacji
 • współpraca
 • lepsze rozumienie współpracowników.

Gra Plakat

Uczestnicy wspólnie opracowują plakat nowego filmu, który stworzy ich agencja. Producent żąda, aby plakat prezentował supermoce wszystkich kluczowych bohaterów. Podstawowym elementem plakatu są zdjęcia uczestników, do których dodawane są symbole prezentujące supermoce ich postaci. Uczestnicy zachęcani są do sporej dawki kreatywności i humoru. Po zakończeniu pracy plakaty są prezentowane pozostałym uczestnikom, którzy mogą dopytywać o znaczenie poszczególnych symboli. Po zakończeniu warsztatu trener przesyła uczestnikom integracji plakaty połączone w krótki film.

Gra szkoleniowa Plakat - grafika

Gra w ciekawy, a zarazem zabawny sposób pobudza zespół do tworzenia twórczych i kreatywnych rozwiązań oraz sprzyja budowaniu i pogłębianiu relacji między pracownikami.

Powyższe gry to doskonały pomysł na team building, dzięki któremu uczestnicy poznają się nawzajem, odkrywają swoje mocne i słabe strony, definiują wzajemne role zespołowe oraz uczą się współpracy w zespole, dobrze się przy tym bawiąc.

Sukces zespołu projektowego HILLWAY

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania i zapoznania uczestników z agendą integracji. W trakcie wydarzenia online nagrywane były mikrofilmy i zdjęcia, a na koniec team buildingu uczestnicy mogli obejrzeć film z warsztatów. Od zespołu HILLWAY wymagało to szeregu aktywności, złożenia zdjęć, oprawy i szybkiego montowania ujęć.

Nasz zespół po raz kolejny stanął na wysokości zadania, w pełni zaspokajając potrzeby Klienta. Podczas wydarzenia integracyjnego nie zabrakło ciepłej atmosfery oraz niestandardowych i twórczych idei. Integracja świąteczna online to jedno z większych przedsięwzięć HILLWAY organizowanych zdalnie w 2021 roku.

Oferty szkoleniowe HILLLWAY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami szkoleniowymi od HILLWAY. Oferujemy szereg szkoleń o tematyce team building, komunikacja w zespole czy efektywne zarządzanie zespołem.

Zapraszamy również do kontaktu w celu zapytań ofertowych.

Trenerzy HILLWAY w przebraniach podczas gry integracyjnej FILM
A tak prezentowali się trenerzy HILLWAY podczas gry integracyjnej FILM organizowanej w formie stacjonarnej.


Skip to content