Projekt doradczo-szkoleniowy Strategiczne zarządzanie zmianą – warsztaty dla Top Menadżerów

Zarządzanie zmianąw nowoczesnej organizacji - doradztwoW ostatnim czasie dla naszego Klienta  przeprowadziliśmy projekt ,,Strategiczne zarządzanie zmianą”. Nasz zespół ekspertów po konsultacjach z Klientem przygotował  dedykowane warsztaty dla Zarządu i top menadżerów dużej polskiej firmy, która była w procesie przejmowania przez międzynarodową korporację.

Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzymał konstruktywną informację zwrotną dotyczącą jego pionu, a w trakcie warsztatów wypracowano potencjalne rozwiązania do wprowadzenia w ramach zarządzania zmianą . Głównym celem warsztatu była edukacja uczestników, a w szczególności:

  • poszerzenie wiedzy najwyższej kadry kierowniczej w zakresie zmian w przedsiębiorstwie
  • rozwój umiejętności stosowania różnych narzędzi wspierających przeprowadzanie zmian
  • zrozumienie istoty zmiany organizacyjnej, etapów cyklu zmiany, źródeł oporu oraz metod ich przezwyciężania
  • kształtowania postaw sprzyjających inicjowaniu oraz wdrażaniu zmian
  • rozwój umiejętności pozyskiwania poparcia dla projektu zmian w organizacji

Na szkoleniu zostały omówione kwestie związane:

  • z planowaniem sojuszy i poszukiwaniem ambasadorów zmian
  • z wyszukaniem również słabych ogniw we własnym otoczeniu decyzyjnym w celu wsparcia nadchodzących zmian.

Uczestnicy wspólnie wypracowali, że ważnym czynnikiem jest komunikacja z organizacją za pomocą takich narzędzi jak np. gazetka w intranecie. Oczywiście jako tylko wsparcie komunikacji przebiegającej góra => dół => góra.

Na szkoleniu rozróżniono proces przejęcia od procesu transformacji w rozumieniu przeprowadzenia przez zmianę pracowników. Mentalne przeprowadzenie, aby zredukować pojawiające się porównania stare nowe, zakotwiczenie się
w starej rzeczywistości. Wskazano również potrzebę kontynuacji procesu transformacji pracowniczej już po zakończeniu podstawowych zmian przejęciowych (efekt maratonu).

Uczestnicy doszli do wniosków, iż warto pod “mianownikiem” procesu przejęciowego przygotować plan zmian równoległych mających na celu optymalizację procesów operacyjnych oraz zwiększanie efektywności poszczególnych działów nie zapominając o permanentnym wprowadzaniu myślenia prosprzedażowego/ proobsługowego.

W obliczu planowanego przejęcia przez większa organizację działającą na całym świecie pracowaliśmy nad wzmocnieniem motywacji i docenieniem przez menadżerów swojej roli w w wypracowywaniu w organizacji innowacyjnych rozwiązań.

Efektem właściwego przygotowania menadżerów do przejęcia jest utrzymanie większości zespołów i uniknięcie zwolnień m.in. w działach wspierających core biznes.

 Skip to content