Agata Anneliese Pawłowska – szkolenia menadżerskie, z zarządzania, efektywności osobistej, komunikacji i negocjacji.

Agata Anneliese Pawłowska jest certyfikowanym Trenerem (Apple Certified Sales Trainer, Skoda Certified Trainer, Coach ICC, Partner Extended Disc)

Specjalizuje się w doskonaleniu szeroko pojętych umiejętności managerskich, zarówno w formie szkoleń grupowych, jak i coachingów on the job.

Od kilku lat jest międzynarodowym certyfikowanym trenerem sprzedaży firmy Apple oraz firmy Skoda. W pracy z Klientami analizuje i optymalizuje procesy zarządzania sprzedażą i obsługą, definiując i wdrażając opracowane standardy. Koordynowała badania Tajemniczy Klient, służące zarówno określeniu potrzeb rozwojowych jak zmierzeniu efektów podejmowanych działań rozwojowych. Jest asesorem w procesach certyfikacji sił sprzedaży.

Doświadczenia z wcześniejszej pracy zawodowej na kierowniczym stanowisku wykorzystuje ucząc, jak prawidłowo zarządzać swoim czasem i czasem zespołu, komunikować się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, negocjować i motywować pracowników. Żadna branża nie jest jej obca.

Karierę zawodową rozpoczęła w Axciom Polska, gdzie odpowiadała za kierowanie projektem ?Zarządzania relacjami z klientami kluczowymi”. Od 2001 roku związana z PLL LOT S.A. Zarządzała zespołem odpowiedzialnym za korporacyjny program lojalnościowy. Pozyskiwała partnerów programu, przeprowadzała analizę ROI oraz koordynowała prace związane wdrożeniem narzędzi informatycznych do obsługi uczestników.

W latach 2003-2007 odpowiedzialna za koordynowanie umów globalnych z pięcioma międzynarodowymi korporacjami: (Johnson & Johnson, Daimler Chrysler, Pepsi Co., Wrigley, BASF), na stanowisku Global Key Account Managera. Zarządzała również wspólnym programem dla linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance – pod nazwą Convention Plus, skierowanym do firm działających na rynku konferencji i kongresów. W latach 2014-2016 pełniła stanowisko dyrektora merytorycznego zespołu trenerskiego, będąc odpowiedzialną za koordynowanie działań rozwojowych między innym dla takich firm jak Alior Bank, Maspex Wadowice, Nowa Szkoła, Anwil.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW PRZEZ TRENERA

  1. Apple Polska – wsparcie coachingowe dla Kierowników Apple Premium Reseler w zakresie budowaniu autorytetu szefa, definiowania celów, monitorowania i rozliczania, rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole.
  2. Grupa PSA – realizacja szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich i efektywności osobistej dla kadry kierowniczej importera i wybranych punktów dilerskich.
  3. ANWIL S.A. – koordynacja projektu (90 dni szkoleniowych) i realizacja działań rozwojowych dla pracowników produkcji, działu sprzedaży i obsługi klienta oraz kadry menadżerskiej
  4. MASPEX WADOWICE – koordynacja projektu (160 dni szkoleniowych) i prowadzenie szkoleń doskonalących umiejętności sprzedażowe dla 400 pracowników sił sprzedaży, od poziomu przedstawiciela handlowego do poziomu dyrektora regionalnego.
  5. SKODA POLSKA – współtworzenie i prowadzenie systemu certyfikacji Doradcy Handlowego, opracowanie i wdrożenie innowacyjnego Modelu Sprzedaży, prowadzenie wydarzeń “Spotkanie z marką”, realizacja szkoleń ze ścieżki kierowniczej ? pierwsza edycja, uczestnictwo w programie certyfikacyjnym dla trenerów w centrali firmy w Mlada Boleslav.


Skip to content