Finanse korporacyjne w praktyce ? jak zapanować nad ogromną liczbą danych

HILLWAY szkolenia sprzedaż kosnultacyjna, sprzedaż doradczaKażda decyzja biznesowa podjęta przez osoby zarządzające daną jednostką ma swoje przełożenie na końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego w codziennym życiu gospodarczym kluczową jest odpowiedź na pytanie jak efektywnie i świadomie podejmować decyzje managerskie wspierające realizację celów organizacji przy wykorzystaniu danych finansowych.

W ramach szkolenia Finanse korporacyjne w praktyce uczestnicy dowiedzą się:

 • jak na podstawie dostępnych danych finansowych i biznesowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa
 • jaki jest wpływ kosztów przedsiębiorstwa na wynik finansowy
 • skąd się bierze zysk w przedsiębiorstwie
 • jak efektywnie wykorzystywać wiedzę, którą dają raporty finansowe, aby wspierać proces generowania zysków
 • jak skutecznie planować inwestycje przez pryzmat planowania finansowego

Celem szkolenia Finanse korporacyjne w praktyce ? jak zapanować nad ogromną liczbą danych jest przedstawienie w przystępny sposób skomplikowanych zagadnień z dziedziny zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Głównym celem szkolenia jest ukształtowanie wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych w zakresie nowoczesnego zarządzania finansami podmiotów gospodarczych poprzez zastosowanie w praktyce controllingu strategicznego i operacyjnego. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi i praktycznymi technikami  oraz instrumentami zapewniającymi sprawne zarządzanie organizacją, a więc osiągnięcie długotrwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dobrze przygotowani kontrolerzy i analityce odgrywaj bardzo ważną rolę w zarządzaniu poprzez udział w zapewnianiu odpowiednich danych oraz rekomendacji, a więc realizacji planów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA” style=”2″]

Szkolenie Finanse korporacyjne w praktyce ? jak zapanować nad ogromną liczbą danych przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Szkolenie dedykowane jest osobom, które planują budowę lub wzmocnienie istniejącego systemu zarządzania finansami, specjalistom ds. controllingu, kontrolerom finansowym, a także wszystkim pracownikom pionów finansowych. Wiedza ta jest kluczowa nie tylko na stanowiskach managerskich czy w działach finansowych. Szkolenie polecane jest szczególnie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji i doskonaleniu warsztatu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

[/toggle] [toggle title=”PROGRAM SZKOLENIA” style=”2″]

Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa:

 • Funkcje i zadania zarządzania finansami w korporacji
 • Spojrzenie managerskie ? finanse w kontekście zarządczym

Myślenie strategiczne i operacyjne a finanse:

 • Budowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • Źródła i rodzaje ryzyk biznesowych
 • Rola analizy strategicznej
 • Analiza makrootoczenia
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

Rachunek zysków i strat, bilans, cash flow:

 • Konstrukcja bilansu
 • Majątek a źródła jego finansowania
 • Interpretacja kluczowych pozycji bilansu
 • Wariant kalkulacyjny i porównawczy rachunku zysków i strat
 • Przychody i koszty a wynik przedsiębiorstwa
 • Interpretacja poszczególnych poziomów wyniku
 • Analiza płynności finansowej
 • Płynność finansowa ? możliwości działania w różnych przypadkach

Analiza efektywności i zyskowności funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • Istota analizy wskaźnikowej
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności zarządzania

Wycena wartości przedsiębiorstwa:

 • Klasyfikacja metod wyceny ? majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a rynkowa wartość dodana (MVA), wyznaczanie
  i interpretacja mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa
 • Zagadnienia kosztu kapitału (narzędzia pomiaru i źródła informacji)

Zarządzanie procesem inwestycyjnym:

 • Proces planowania i organizacji inwestycji
 • Budowa portfela inicjatyw strategicznych
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych i rekomendacje
 • Kontrola i nadzór realizacji projektów
 • Najczęściej popełniane błędy podczas procesu inwestycyjnego
 • Monitorowanie uzyskiwanych korzyści

Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa:

 • Wpływ zmian poszczególnych czynników popytowo-kosztowych
 • Analiza statystyczna scenariuszy ? odchylenie standardowe, współczynnik zmienności
 • Analiza wpływu zmian i ewentualnego opóźnienia na efektywność inwestycji

Rozwój poprzez fuzje i przejęcia (M&A)

 • Rodzaje i procesy przejęcia
 • Rozwój organiczny a przez M&A
 • Ocena akwizycji z punktu widzenia pomnażania wartości kapitału

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

[/toggle]

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content