Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami

Asertywna komunikacja w zarządzaniu - szkolenia HILLWAYGłównym celem szkolenia Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami jest podwyższenie kompetencji z zakresu efektywności osobistej menadżera poprzez rozwój kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji i wywierania wpływu oraz skutecznego zarządzania zespołem.

Po szkoleniu uczestnicy:

– Potrafią sprawniej się komunikować z podwładnymi i przełożonymi
– Rozumieją znaczenie asertywnej komunikacji w procesie zarządzania
– Znają narzędzia asertywnej komunikacji z podwładnymi
– Potrafią dostosować technikę asertywnej komunikacji do sytuacji i pracownika
– Opracują własną mapę asertywności
– Będą potrafili rozpoznać sytuacje konfliktową i pozytywnie ją rozwiązać
– Będą potrafili przeprowadzić trudne rozmowy z pracownikami

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”CELE SZKOLENIA” style=”2″]

– Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji z podwładnymi i przełożonymi
– Poznanie technik i narzędzi asertywnej komunikacji w zarządzaniu
– Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych,  agresywnych, asertywnych
– Wzrost poczucia odpowiedzialności i sprawczości w zarządzaniu
– Poznanie technik wywierania wpływu w zarządzaniu pracownikami

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA  2 DNI” style=”2″]

ROLA MENEDŻERA A ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

?    Asertywność a styl kierowania
?    Aspekt wspieram i wymagam w roli menedżera
?    Gra ?Władza?
?    Autorytet w roli kierownika, lidera zespołu
?    Właściwy dystans w relacjach z pracownikami
?    Bariery w komunikacji asertywnej (wewnętrzne i zewnętrzne)

ASERTYWNE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PRACY MENEDŻERA

?    Co to są zachowania asertywne
?    Mapa asertywności – autodiagnoza
?    Wyrażanie własnego zdania
?    Asertywna odmowa
?    Asertywna reakcja na krytykę i opinię przełożonych/podwładnych
?    Katalog uprawnień menedżera i odpowiadających im praw pracownika

ASERTYWNIE NARZĘDZIA MENEDŻERA W PROCESIE REALIZACJI ZADAŃ

?    Standard zlecania zadań
?    Monitorowanie i kontrola bieżąca
o    Diagnoza problemu i rozmowa korygująca
o    Linia interwencji ? asertywne stawianie granic
?    Ocena ? Standard rozmowy i standard zachowań

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
?    Narzędzia menedżera w zarządzaniu zespołem
?    Exspose menedżera
?    Komunikowanie trudnych decyzji
?    Rozmowa zwalniająca

WYWIERANIE WPŁYWU NA PRACOWNIKÓW

?    Zasady wywierania wpływu
?    Dzielenie się własnymi opiniami
?    Prowadzenie dyskusji
?    Argumentowanie
?    Rozwiązywanie konfliktów
?    Rozmowa mediacyjna

JAK ASERTYWNIE RADZIĆ SOBIE W KONFLIKCIE?

?    Strategie postępowania w konflikcie
?    Buduj kontakt i porozumienie w obliczu zaistniałego konfliktu
?    Poznaj zasady asertywnej komunikacji w sytuacji konfliktowej ? udzielanie informacji zwrotnych, wyjaśnianie wątpliwości, przekształcanie sporu w dyskusję
?    Szukaj konsensusu w sytuacji różnicy zdań

ASERTYWNA AUTOPREZENTACJA W OPARCIU O WŁASNE DOŚWIADCZENIA, UMIEJĘTNOŚCI, ZASOBY
?    Poznaj swoje silne strony ? wiara w siebie jest warunkiem pozytywnej autoprezentacji
?    Wzmacniaj swój autorytet w roli przełożonego
?    Świadomie buduj postawę profesjonalnego i wiarygodnego kierownika

[/toggle]

[toggle title=”TRENER  PROWADZĄCY” style=”2″]

JACEK ŁABUŃSKI

Dyplomowany Trener Biznesu.

Posiada wyższe wykształcenie na kierunkach, psychosocjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja samorządowa. Autor wielu artykułów na temat zarządzania, sprzedaży i efektywności pracy.

Szczególnie specjalizuje się w tematach związanych z Inteligencją Emocjonalną, kreowaniem liderów sprzedaży, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji oraz negocjacjami. Szkoli osoby pracujące w sprzedaży, zaopatrzeniu i działach związanych z obsługą klienta.
Na bieżąco skutecznie wspiera kilkudziesięciu handlowców i menedżerów zarówno jako coach, jak też trener rozwoju osobistego i sprzedaży. Chętnie wspiera menedżerów i sprzedawców w codziennej pracy i w konkretnych sytuacjach, często pracując z nimi w terenie.

OBSZAR SECJALIZACJI:
Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych w zakresie sprzedaz?y, zarza?dzania ludźmi, zarządzania projektami oraz rozwoju osobistego. Ła?cznie przeprowadził ponad 10 000 godzin szkolen? i coachingu. Prowadził szkolenia m.in. dla: Grupa PKP, PZL Mielec, SAD S.A., Atlantic S.A., JOART sp. z o.o., Ecco Holiday sp. z o.o., Profi-Lingua sp. z o.o., Familijny Poznan?
i wiele innych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
W ostatnich latach współtworzył nowe standardy zarządzania w największej polskiej firmie zatrudniającej
40 tys. pracowników na stanowisku dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania.

Trener posiada kilkunastoletnie dos?wiadczenie w sprzedaz?y w branz?ach technicznych, IT, FMCG i innych, w systemach sprzedaz?y B2C, B2B oraz B2G oraz pie?cioletnie dos?wiadczenie w zarza?dzaniu zespołem sprzedaz?y i kierowaniem oddziałem firmy Pracował na stanowisku kierownika oddziału w P.H. ANBO SOwidnica, Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w P.H. GALICJA De?bica, Key Account Managera w KOS-ELEKTROSYSTEM Nekla, Trenera wewnętrznego w IN-Software Polska Sp. z o.o. Poznan? oraz Dyrektora projektu ds. poprawy efektywnos?ci zarza?dzania w PKP PLK S.A. Warszawa. Przeprowadził ok. 10 000 rozmów handlowych i negocjacji. Sukcesy handlowe poparte wysokimi wynikami.

[/toggle]

[toggle title=”METODOLOGIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie zostanie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. W 70 procentach są to warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji), a wypracowane rozwiązania i metody są możliwe od zastosowania w pracy już następnego dnia po szkoleniu.

[/toggle]

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzanie w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

 Skip to content