Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami

Asertywna komunikacja w zarządzaniu - szkolenia HILLWAYGłównym celem szkolenia Asertywna komunikacja i wywieranie wpływu w zarządzaniu pracownikami jest podwyższenie kompetencji z zakresu efektywności osobistej menadżera poprzez rozwój kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji i wywierania wpływu oraz skutecznego zarządzania zespołem.

Po szkoleniu uczestnicy:

– Potrafią sprawniej się komunikować z podwładnymi i przełożonymi
– Rozumieją znaczenie asertywnej komunikacji w procesie zarządzania
– Znają narzędzia asertywnej komunikacji z podwładnymi
– Potrafią dostosować technikę asertywnej komunikacji do sytuacji i pracownika
– Opracują własną mapę asertywności
– Będą potrafili rozpoznać sytuacje konfliktową i pozytywnie ją rozwiązać
– Będą potrafili przeprowadzić trudne rozmowy z pracownikami

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

CELE SZKOLENIA
– Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji z podwładnymi i przełożonymi
– Poznanie technik i narzędzi asertywnej komunikacji w zarządzaniu
– Wzrost świadomości i umiejętności rozpoznawania zachowań biernych,  agresywnych, asertywnych
– Wzrost poczucia odpowiedzialności i sprawczości w zarządzaniu
– Poznanie technik wywierania wpływu w zarządzaniu pracownikami
PROGRAM SZKOLENIA 2 DNI
ROLA MENEDŻERA A ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

•    Asertywność a styl kierowania
•    Aspekt wspieram i wymagam w roli menedżera
•    Gra „Władza”
•    Autorytet w roli kierownika, lidera zespołu
•    Właściwy dystans w relacjach z pracownikami
•    Bariery w komunikacji asertywnej (wewnętrzne i zewnętrzne)

ASERTYWNE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PRACY MENEDŻERA

•    Co to są zachowania asertywne
•    Mapa asertywności – autodiagnoza
•    Wyrażanie własnego zdania
•    Asertywna odmowa
•    Asertywna reakcja na krytykę i opinię przełożonych/podwładnych
•    Katalog uprawnień menedżera i odpowiadających im praw pracownika

ASERTYWNIE NARZĘDZIA MENEDŻERA W PROCESIE REALIZACJI ZADAŃ

•    Standard zlecania zadań
•    Monitorowanie i kontrola bieżąca
o    Diagnoza problemu i rozmowa korygująca
o    Linia interwencji – asertywne stawianie granic
•    Ocena – Standard rozmowy i standard zachowań

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
•    Narzędzia menedżera w zarządzaniu zespołem
•    Exspose menedżera
•    Komunikowanie trudnych decyzji
•    Rozmowa zwalniająca

WYWIERANIE WPŁYWU NA PRACOWNIKÓW

•    Zasady wywierania wpływu
•    Dzielenie się własnymi opiniami
•    Prowadzenie dyskusji
•    Argumentowanie
•    Rozwiązywanie konfliktów
•    Rozmowa mediacyjna

JAK ASERTYWNIE RADZIĆ SOBIE W KONFLIKCIE?

•    Strategie postępowania w konflikcie
•    Buduj kontakt i porozumienie w obliczu zaistniałego konfliktu
•    Poznaj zasady asertywnej komunikacji w sytuacji konfliktowej – udzielanie informacji zwrotnych, wyjaśnianie wątpliwości, przekształcanie sporu w dyskusję
•    Szukaj konsensusu w sytuacji różnicy zdań

ASERTYWNA AUTOPREZENTACJA W OPARCIU O WŁASNE DOŚWIADCZENIA, UMIEJĘTNOŚCI, ZASOBY
•    Poznaj swoje silne strony – wiara w siebie jest warunkiem pozytywnej autoprezentacji
•    Wzmacniaj swój autorytet w roli przełożonego
•    Świadomie buduj postawę profesjonalnego i wiarygodnego kierownika

TRENER PROWADZĄCY
JACEK ŁABUŃSKI

Dyplomowany Trener Biznesu.

Posiada wyższe wykształcenie na kierunkach, psychosocjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja samorządowa. Autor wielu artykułów na temat zarządzania, sprzedaży i efektywności pracy.

Szczególnie specjalizuje się w tematach związanych z Inteligencją Emocjonalną, kreowaniem liderów sprzedaży, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji oraz negocjacjami. Szkoli osoby pracujące w sprzedaży, zaopatrzeniu i działach związanych z obsługą klienta.
Na bieżąco skutecznie wspiera kilkudziesięciu handlowców i menedżerów zarówno jako coach, jak też trener rozwoju osobistego i sprzedaży. Chętnie wspiera menedżerów i sprzedawców w codziennej pracy i w konkretnych sytuacjach, często pracując z nimi w terenie.

OBSZAR SECJALIZACJI:
Specjalizuje się w projektach szkoleniowo-doradczych w zakresie sprzedaży, zarządzania ludźmi, zarządzania projektami oraz rozwoju osobistego. Łącznie przeprowadził ponad 10 000 godzin szkoleń i coachingu. Prowadził szkolenia m.in. dla: Grupa PKP, PZL Mielec, SAD S.A., Atlantic S.A., JOART sp. z o.o., Ecco Holiday sp. z o.o., Profi-Lingua sp. z o.o., Familijny Poznań
i wiele innych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
W ostatnich latach współtworzył nowe standardy zarządzania w największej polskiej firmie zatrudniającej
40 tys. pracowników na stanowisku dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania.

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży w branżach technicznych, IT, FMCG i innych, w systemach sprzedaży B2C, B2B oraz B2G oraz pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży i kierowaniem oddziałem firmy Pracował na stanowisku kierownika oddziału w P.H. ANBO SOwidnica, Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w P.H. GALICJA Dębica, Key Account Managera w KOS-ELEKTROSYSTEM Nekla, Trenera wewnętrznego w IN-Software Polska Sp. z o.o. Poznań oraz Dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania w PKP PLK S.A. Warszawa. Przeprowadził ok. 10 000 rozmów handlowych i negocjacji. Sukcesy handlowe poparte wysokimi wynikami.

METODOLOGIA SZKOLENIA
Szkolenie zostanie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. W 70 procentach są to warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji), a wypracowane rozwiązania i metody są możliwe od zastosowania w pracy już następnego dnia po szkoleniu.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzanie w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.