Wdrożenie efektywnego modelu kompetencji – zarządzanie kompetencjami w nowoczesnej organizacji

Zarządzanie kompetencjami w nowoczesnej organizacji - doradztwoO kompetencjach i zarządzaniu kompetencjami w polskich organizacjach mówi się od wielu lat.

Praktycznie chyba każdy pracownik słyszał z ust przełożonego lub z mediów o tym, że powinien podnosić swoje kompetencje w tym i tym zakresie, HR wysyła nas na szkolenia w celu ukształtowania określonych kompetencji, na rekrutacji dowiadujemy się, że powinniśmy nabyć kompetencje np. z zakresu technik sprzedaży itd. Tak, słowo kompetencje przeniknęło do obecnego słownika HR.

Co to jest zarządzanie kompetencjami i czy to wszystko ma sens?

Zarządzanie kompetencjami – wg  jednej z definicji – jest zespołem działań prowadzących do wzrostu wartości kapitału ludzkiego i efektywności działania organizacji. Obejmuje ono określanie standardów kompetencyjnych, plano­wa­nie i organizowanie działań, związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku doskona­le­nia zawodowego i podejmowania się nowych bądź szerszych ról orga­nizacyjnych, a także kontrolę przebiegu związanych z tym pro­ce­sów.


MODEL  KOMPETENCYJNY

Efektywny model kompetencyjny to podstawowe narzędzie służące podnoszeniu jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej i profesjonalniej organizacji. Modele kompetencyjne  pozwalają nie tylko usprawnić procesy HR-owe i poprawić skuteczność działania pracowników, ale wpływają również wymiernie na osiągnięcie celów biznesowych.

Wg Business Coaching (1/2009) aby model kompetencji był efektywny

 1. Model kompetencji powinien zostać ,,uszyty na miarę? dla konkretnej firmy.
 2. Zaangażowanie menadżerów firmy w proces tworzenia modelu (najlepiej w formie spotkań warsztatowych) to warunek jego adekwatności i skuteczności.
 3. Sama definicja nie wystarczy ? opis kompetencji musi zawierać zestawy zachowań, które można zaobserwować podczas realizacji codziennych obowiązków.
 4. Warto wzbogacać model o kompetencje niezbędne do realizacji wyzwań, z którymi firma będzie musiała się zmierzyć w perspektywie najbliższych lat.
 5. Skuteczną metodą wdrożenia modelu kompetencji jest powiązanie go z systemem ocen okresowych i planowaniem rozwoju pracowników.

ZASTOSOWANIE  MODELU  KOMPETENCYJNEGO

Możliwe staje się podejmowanie wszyst­kich decyzji dotyczących polityki personalnej na podstawie jednoznacz­nie określonych zasad ? przyjętego w organizacji modelu kompetencji. Dotyczy to w szczególności takich procesów, jak:

 • rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy ? model kompetencyjny dostarcza kryteriów oceny kandydatów do pracy;
 • tworzenie systemu ocen pracowników – model kompetencyjny jest obiektywnym, narzędziem oceny efektywności pracy;
 • analiza potrzeb szkoleniowych – model kompetencyjny jest doskonałym źródłem informacji odnośnie obecnych i przyszłych potrzeb szkoleniowych;
 • ocena efektów przeprowadzanych szkoleń – model pozwala określić wymierny wzrost poziomu kompetencji;
 • podejmowanie decyzji dotyczących awansów, premii, zmiany wynagrodzenia czy zwolnienia pracownika – model kompetencyjny dostarcza nam informacji, jakie właściwości predysponują pracownika do rozwoju, nagrody lub zmiany stanowiska
 • określenie indywidualnych planów rozwoju pracownika
 • wdrożenie systemu zarządzania talentami

 

 Jesteś zainteresowany wdrożeniem lub usprawnieniem istniejącego modelu kompetencji?

Masz wrażenie, że wdrożony system kompetencji nie działa?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce ?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.
Skip to content