HILLWAY na spotkaniu Grupy Call Center Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego HILLWAYHILLWAY Training & Consulting – jako firma specjalizująca się w  kanale call/contact center i jednocześnie wspierającej rozwój branży otrzymała zaproszenie od Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Pana Macieja Wielkopolana do udziału w spotkaniu Grupy Call Center działającej w ramach SMB.

SMB jest organizacją branżową, której misją jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Marzena Sawicka i Ewa Drumlak z ramienia HILLWAY w dniu 12.04.2011 wzięły udział w spotkaniu Grupy Call Center SMB.

W ramach spotkania omawiane były zagadnienia  związane m.in. z:

  • rozwojem i wyzwaniami polskiego rynku telemarketingu w kontekście działań prowadzonych w innych krajach
  • analizą rynku targów i konferencji poświęconych call center w Polsce i zagranicą
  • modelem działania organizacji branżowych w innych krajach
  • przystąpieniem SMB do ECCCO ( European Confederation of Contact Centre Organisations)
  • wdrożeniem w Polsce normy EN 15838
  • bieżącymi aspektami prawnymi i zmianami w ustawodawstwie mającymi wpływ na działalność marketingu bezpośredniego i call/contact center

Wiemy, że spotkania branżowe i bezpośredni kontakt z przedstawicielami największych firm wykorzystujących w swoich działaniach telemarketing są dla nas doskonałą okazją do przyjrzenia się wyzwaniom rynkowym, ale także problemom, z którymi borykają się na co dzień menadżerowie tych działów. Tylko takie spotkania, które stanowią forum doświadczeń praktyków call center pozwalają nam budować produkty zgodne z trendami, potrzebami i oczekiwaniami rynku.

 Skip to content