Jak social media wpływają na trendy w Obsłudze Klienta

social media, media społecznościoweAutor: Katarzyna Swatowska

Firma badawcza Forrester na początku 2012 roku opublikowała główne trendy związane z obsługą klienta.  Obok tych związanych z BPM (usprawnienie  zarządzania procesami obsługi klienta w firmie), SaaS czy cloud computing, duży nacisk kładzie na interakcje z konsumentami w social media.

Forrester przewiduje, że w dalszym ciągu będzie rosło zainteresowanie zintegrowaną komunikacją, co oznacza, że konsument będzie mógł zainicjować kontakt z firmą w jednym kanale komunikacji, a zakończyć go w innym.  Jak obecnie taki proces wygląda w polskich firmach? Czy doczekaliśmy się znaczących implementacji kanału social media w obsłudze klienta? O tym w następnym odcinku.

Dzisiaj chciałam się podzielić moimi przemyśleniami o ?rewolucji przez social media?. I nie mam tu na myśli tytułu książki popełnionej przez Michała Sadowskiego z brand24.pl.  Rewolucja spowodowana popularnością social media oznacza zmianę w postrzeganiu klienta i jego potrzeb przez firmy, a co za tym idzie zmianę w strategiach zwiększania wartości firm.

Rewolucja ta wymaga wprowadzania nowych kanałów komunikacji do obsługi klienta i nowej usługi: zarządzania relacjami z klientami w social media. Opiera się na tezie, że w erze nasycenia rynków produktami i usługami o podobnych cechach i wartości pozyskanie klienta staje się coraz droższe. Co więcej, już pozyskany klient jest nielojalny, bo bariera wyjścia z relacji z daną firmą jest bardzo niska. Dlatego trzeba więcej uwagi poświęcić  zwiększaniu wartości i utrzymaniu już posiadanych klientów. Social media wydają się być idealnym ?medium? do tego typu aktywności.

Rewolucja to także zmiana sposobu myślenia managerów właśnie poprzez pryzmat swoich największych aktywów ? lojalnych klientów.

W Polsce ciągle jeszcze zarządzanie kontentem w social media jest domeną działów marketingu. Skupiają się one głównie na działaniach promocyjnych w sieci związanych z pozyskaniem klientów.

Tymczasem obecność firmy w social media wymaga przekształceń strukturalnych w firmach i przeniesienia odpowiedzialności za takie kontakty z marketingu do ?customer service?. Dlaczego?

Customer 2.0 ? nierozerwalnie połączony z web 2.0

social-media-obsługa-klienta-w-mediach-HILLWAY

 

Konsument 1.0 był przywiązany do marki siłą inercji. Starsze  pokolenia od  lat mają konto w PKO, telefon w TP a ubezpieczenie PZU. Zarzucanie konsumenta 2.0 przy użyciu wszystkich kanałów komunikacji ofertami, informacjami, konkursami powoduje, że szuka on alternatywy i staje się nielojalny w stosunku do marek czy firm zawyżających cenę lub nie interesujących się jego problemami (inercja zostaje łatwo przerwana). Lojalny konsument ?nie leci? na  atrakcyjne oferty, konkursy i obietnicę nagrody. To dają wszystkie marki.

Lojalność  klienta buduje się pozytywnym doświadczeniem z marką. Customer Experience (CE) to suma wszystkich doświadczeń ze związku konsumenta z marką. Od świadomości istnienia marki, poprzez odkrywanie jej atutów i osobistych korzyści, zakup, doświadczenia ze ?związku? po rozstanie lub zostanie adwokatem i ?influencerem?.

Jak widać, w każdym z powyższych etapów, największą rolę odgrywa osobista interakcja klienta z marką, co oznacza konieczność obecności działu obsługi klienta wspomaganego marketingiem ( a NIE ODWROTNIE) w całym cyklu życia klienta. Obsługa klienta w firmie to największe źródło wszelkich informacji o obecnym kliencie. To także największa baza wiedzy związana z produktami czy usługami firmy.  I obsługa wszystkich kanałów komunikacji z konsumentami. Takich narzędzi i informacji nie posiada firmowy marketing. Ma on natomiast wiedzę analityczną sentymentu konsumentów oraz narzędzia monitoringu social media (przy okazji przypominam, że analiza sentymentu czyli nastroju konsumenta w call center istniała dużo wcześniej zanim stała się ?must have? w social media;).

Tylko połączenie zasobów, kompetencji, posiadanej wiedzy i informacji marketingu i obsługi klienta z nowej generacji narzędziami komunikacji umożliwiającymi prowadzenie procesów end-to-end we wszystkich kanałach otwiera przed firmami ekscytujące, innowacyjne podejście do interakcji z konsumentami.

Firmy, które zaimplementują social media w obsługę klienta mogą zwiększyć przychody i świadomość marki w  zastraszającym tempie. Kilka osób jest w stanie ?słuchać? tysięcy rozmów w sieci na temat marek, produktów i usług w skali globalnej. Przy bardzo szybkim zwrocie z inwestycji (http://swatowska.pl/integracja-social-media-z-call-center-jak-mierzyc-roi/)

Za informacje, które można zgromadzić, managerowie sprzed 20 lat podpisaliby pakt z diabłem.

 Skip to content