Monika Flak – szkolenia z zarządzania, efektywności osobistej, komunikacji i sprzedaży.

Tajniki sprzedaży towarzyszą jej w drodze zawodowej od zawsze. Kilkukrotnie tworzyła zespoły sprzedażowe i trenerskie, stawiając sobie za cel podnoszenie efektywności sprzedaży. W swojej pracy stosuje innowacyjne programy i nowoczesne procesy sprzedażowe skierowane do wszystkich poziomów sił sprzedaży.

Pracując w międzynarodowej firmie finansowej wdrożyła między innymi: autorski program sprzedażowy, model zarządzania z elementami coachingu, a także wspierała procesy zmian systemów wynagrodzenia handlowców czy wprowadzenie zewnętrznego kanału sprzedaży.

Absolwentka dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu SWPS o specjalizacji Psychologia. Posiada uprawnienia do pracy jako Certyfikowany Trener – Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów MATRIK, akredytowany Coach Ericson Coaching International Accredited Coach Training Program, akredytowany Konsultant – Insight Discovery Accreditation.

 • Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i trenerskimi nastawiona na realizację ambitnych zadań, którymi zaraża podległe sobie zespoły. Motto: ?Łatwiejszym trud się staje, gdy dzieli go wielu.? Homer
 • Jako osoba zarządzająca strategicznymi projektami rozwojowymi skoncentrowana na innowacyjnych rozwiązaniach. Motto:? Czasami dzieje się tak, że wśród wielu pojawia się ktoś kto nie wie, że czegoś nie da się zrobić i właśnie
  to robi?? Albert Einstein
 • Jako Trener, ciągle dążąca do doskonałości w dostarczaniu najlepszych rozwiązań szkoleniowych
  dla uczestników szkoleń. Motto ?Wiedzieć i nie używać to jeszcze nie wiedzieć? przysłowie buddyjskie.
 • Jako Coach – wykorzystująca w pracy z jednostką czy grupą potencjał człowieka w podnoszeniu
  jego efektywności. Motto ?Trudności pojawiają się nie po to, by utrudniać, ale żeby uczyć.? Brian Tracy.

 

CZTERY CECHY CHARAKTERYZUJĄCE WARSZTAT TRENERSKI MONIKI:

 • kluczem do trafnego rozwoju jest profesjonalna analiza: Tworząc rozwiązania rozwojowe to potrzeby Klienta ukierunkowują ostateczny kształt zaproponowanego działania rozwojowego. Pytanie JAKIE EFEKTY MAJĄ BYĆ OSIĄGNIĘTE? albo prościej PO CO?, pozwalają trafniej dostarczyć tego czego potrzebuje organizacja.
 • praca z osobami dorosłymi wymaga zastosowania odpowiedniej atmosfery i sposobu nauki. Stąd spotkania rozwojowe polegają w pierwszej kolejności na zastosowaniu metod wpływu na postawę uczestników poprzez wypracowanie skutecznych nawyków działania, a następnie na umiejętnościach. Oznacza to w praktyce,
  że zdecydowana większość czasu podczas szkoleń czy warsztatów jest poświęcona na ćwiczenia.
 • efektywne stawianie celów, analiza obecnej sytuacji, zaplanowanie i przejście do działania wspomoże menedżerów w jeszcze bardziej efektywnej pracy. Zastosowanie metod coachingowych skoncentrowanych na rozwiązaniach, dążących do wyniku, zaskakuje swoją efektywnością uczestników i organizacje.
 • kolory wzbogacają otoczenie, wzbogacają też rozumienie siebie i innych w komunikacji, procesach sprzedaży
  czy zarządzaniu. Wystarczy poznać i nauczyć się zasad czytania innych i siebie w metodologii opartej na kolorach.
  To zadziwiające, ile osób już dzisiaj posługuje się językiem INSIGHT.

WYBRANE REALIZOWANE PROJEKTY:

 • Klientomania ? efektywna sprzedaż (program rozwoju kompetencji sprzedażowych dedykowany dla 4000 Doradców Klienta i ich przełożonych, diagnoza potrzeb, praca na wskaźnikach KPI, przygotowanie i realizacja warsztatów, sesji informacji zwrotnych po warsztatach, praca w terenie, sesje efektywności programu z menedżerami).
 • Akademia Biznesmena ? rozwój wyższej kadry menedżerskiej (Zarządzanie przez cele MBO ? przygotowanie
  i przeprowadzenie szkoleń, sesje rozwoju osobistego jako element utrwalenia wiedzy, Certyfikacja programu ? przygotowanie i przeprowadzenie).
 • Akademia Menedżera ? rozwój kadry menedżerskiej średniego szczebla (identyfikacja kompetencji do rozwoju, przygotowanie założeń programu, zaprojektowanie dwuletniego programu szkoleń
  i warsztatów rozwojowych zakończony certyfikacją i dalszymi planami rozwoju osobistego, sesje indywidulane,
  sesje informacyjne dla przełożonych).
 • Zespół projektowy ? wdrożenie do roli (przygotowanie profilu członka zespołu projektowego dopasowanego
  do założeń projektu, rekrutacja i wdrożenie do pracy, szkolenia i warsztaty rozwojowe, sesje spotkań o charakterze doradczym)
 • Otwarte Drzwi do sprzedaży ? warsztaty rozwojowe dla Doradców Klienta (cykl warsztatów rozwijających umiejętności tj. poszukiwanie Klienta, diagnoza potrzeb Klienta, prezentowanie oferty, praca z obiekcjami Klienta, zamykanie procesu sprzedaży).
 • Konstytucja menedżera ? zasady zarządzania (przygotowanie i wdrożenie rodzaju kontraktu menedżerskiego zawartego między zarządem a menedżerami Pionu Sprzedaży dotyczącego wzajemnej współpracy oraz zarządzania podległymi zespołami).
 • Zmiana sposobu wynagrodzenia Doradców Klienta ? zmiana proceduralna (doradztwo w projektowaniu zmiany, przygotowanie szkoleń wdrożeniowych, zarządzanie efektywnością zmiany).
 • Zewnętrzny kanał sprzedaży ? wdrożenie (współtworzenie założeń projektu wprowadzenia zewnętrznego kanału sprzedaży, przygotowanie i przeprowadzenie sesji informacyjnych dla zewnętrznych Klientów/dostawców usługi oraz dla pracowników wewnętrznego kanału sprzedaży).
 • Profesjonalny Kierownik ds. Sprzedaży ? proces wdrożenia (zaprojektowanie i przygotowanie procesu wdrożenia, wdrożenie do procesu Trenerów Wewnętrznych)
 • Akademia Menedżera ? rozwój kadry menedżerskiej średniego szczebla (identyfikacja kompetencji do rozwoju, przygotowanie założeń programu, zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń rozwojowych zakończonych certyfikacją i dalszymi planami rozwoju osobistego, sesje indywidulane).
 • Profesjonalny lider ? rozwój Kierowników liniowych (analiza potrzeb, identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń rozwojowych).
 • Efektywny zespół ? spotkanie integracyjne zespołu (przygotowanie i przeprowadzenie spotkań o charakterze integracyjnym skoncentrowanym na budowaniu zespołu).
 • Być liderem ? badanie kompetencji (przygotowanie narzędzia do badania kompetencji, analiza i interpretacja wyników, sesja informacji zwrotnych, sesje rozwojowe, sesje coachingowe).
 • Skuteczna komunikacja ? rozwój kompetencji dla specjalistów BHP (identyfikacja potrzeb, przygotowanie
  i przeprowadzenie warsztatów rozwojowych).
 • Ocena pracownika ? wdrożenie standardu identyfikacji potencjału pracownika w oparciu
  o narzędzie jaki jest cykliczny przegląd kompetencji i sposób realizacji zadań
 • Zarządzanie z elementami coachingu – zmiana kultury organizacyjnej ? Organizacja XXI (założenia projektu, projektowanie zmian organizacyjnych, przygotowanie i wdrożenie merytoryczne zmiany, standardy pracy, procesy
  i procedury, model i rytm pracy, zarządzanie efektywnością, budżet, proces zakorzenienia zmian, prezentacje wyników pracy dla zarządu).
 • Program TALENT ? proces rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób z najwyższym potencjałem (przygotowanie założeń projektu, przeprowadzenie sesji diagnostycznych w celu wyłonienia uczestników programu, przygotowanie programu, przeprowadzenie działań rozwojowych, sesje informacji zwrotnych).
 • Efektywny Trener ? rozwój Trenerów Wewnętrznych (przygotowanie i przeprowadzenie
  5 dniowych szkoleń rozwojowych, indywidulane sesje rozwojowe).

 

 Skip to content