HILLWAY wspiera Badanie HR i potrzeb szkoleniowych firm – Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Pandemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorstwach dokonanie gruntownych zmian organizacyjnych. W tym procesie niezwykle ważnym elementem jest zapewnienie odpowiednich szkoleń ukierunkowanych na potrzeby pracowników i organizacji.

Polska Izba Firm Szkoleniowych dbając o wysoką jakość usług rozwojowych zleciła przygotowanie badania, którego celem jest orientacja na potrzeby i możliwości firm w zakresie rozwoju pracowników. HILLWAY wspiera od samego początku ideę przeprowadzenia badania i bycia blisko przedsiębiorców i HR w zakresie szybkiej identyfikacji potrzeb.

Jako członkowie PIFS oraz sponsorzy badania zapraszamy osoby odpowiedzialne za zakup szkoleń i usług rozwojowych – przedstawicieli HR oraz managerów –  do wzięcia udziału w ankiecie, której odpowiedzi pomogą nam dostosować programy szkoleniowe do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw.

Korzyści z udziału w Badaniu PIFS

Uczestnicy badania, którzy pozostawią swój e-mail PIFS otrzymają podsumowanie wyników, dzięki którym będą mogli dowiedzieć się m.in.:

  • jak inne firmy ustalają budżety rozwojowe, budżety na szkolenia i inne działania rozwojowe?
  • jakie kwoty w PLN planują przeznaczyć na rozwój kadr w organizacji?
  • w jakich obszarach firmy będą szkolić pracowników i rozwijać kadrę zarządzającą w kolejnych latach?
  • z jakich form rozwojowych dla kadry zarządzającej i pracowników korzystają najczęściej?
  • jak inni oceniają efektywność szkoleń online i czy korzystają z e-learningu?
  • jakie kompetencje uważają za kluczowe dla rozwoju organizacji?

Badanie, przeprowadzone przez uznaną firmę badawczą Sedlak & Sedlak na zlecenie PIFS jest anonimowe, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach. Dane osobowe uczestników badania nie będą przekazywane firmom szkoleniowym, a posłużą jedynie do wysłania przez PIFS Podsumowania z wynikami badań

Ankietę można wypełnić do 23 sierpnia 2021 roku.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety już dziś!Skip to content