Katarzyna Olszewska – Trener Biznesu, Specjalista ds. Windykacji, Obsługi Klienta i Rekrutacji.

Trener, specjalista ds. windykacji, obsługi klienta i rekrutacji.

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ze specjalizacją komunikacja społeczna. Ukończyła kurs Metodologii Pracy Trenera i Akademię Umiejętności Dydaktycznych pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Od prawie 10 lat aktywnie związana z obsługą klienta, windykacją należności pieniężnych oraz human resources. Współpracowała z największymi sieciami komórkowymi, instytucjami finansowymi i ubezpieczycielami. Przez ponad 3 lata koordynowała i sprawowała nadzór nad jakością pracy zespołu infolinii przychodzącej, dedykowanej klientom biznesowym dwóch największych operatorów komórkowych (Polkomtel S.A, PTK Centertel Sp. z o.o.)

Jako kierownik działu szkoleń i rekrutacji zarządzała działem human resources. Do jej obowiązków należała kompleksowa obsługa procesu rekrutacji, dobór kandydatów na stanowiska różnego szczebla, profesjonalne prowadzenie szkoleń wstępnych oraz coachingów podnoszących kompetencje członków zespołów sprzedaży oraz kadry menadżerskiej, a także szkolenia produktowe (T-Mobile Polska S.A, TAURON Polska Energia S.A), badanie skuteczności szkoleń, assessment i development center.

Katarzyna Olszewska jest Laureatką Akademii Lidera Zmian jednej z gdańskich firm windykacyjnych.

Jako trener i konsultant miała okazję prowadzić szkolenia:

 • z zakresu windykacji należności pieniężnych (wierzytelności bankowe, telekomunikacyjne), w tym szkolenia wstępne i rozwijające kompetencje pracowników (negocjacje spłaty należności, typologia dłużnika, rozmowa windykacyjna, strategia windykacyjna, asertywność);
 • budowanie strategii windykacyjnych pod kątem portfeli wierzytelności, produktów, instytucji finansowych, tworzenie wezwań do zapłaty, materiałów szkoleniowych;
 • z zakresu efektywnej i profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, z elementami perswazji i postawy pro-klienckiej, w tym badanie oczekiwań klienta oraz obsługę klienta w sytuacjach trudnych i stresowych;
 • asertywna komunikacja i wywieranie wpływu;
 • szkolenia sprzedażowe – produktowe;
 • zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;
 • projekty dla kadry menadżerskiej: zarządzanie zespołem oraz skuteczna komunikacja z pracownikiem.

Jednocześnie pozostaje praktykiem ? przekazuje informacji dotyczących zobowiązań finansowych ? bankowych, telekomunikacyjnych w dziale windykacji wczesnej i przedsądowej, prowadzi negocjacje w zakresie spłaty zobowiązań krótko i długo przeterminowanych, dzięki czemu na bieżąco śledzi trendy związane z branżą windykacyjną i obsługą klienta, co pozwala jej na ciągłe doskonalenie warsztatu trenerskiego.

Brała udział w licznych szkoleniach organizowanych przez Polska Agencję Przedsiębiorczości:

 • umiejętności interpersonalne
 • umiejętności kierownicze
 • praktyczne zarządzie zespołem
 • zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 • negocjacje handlowe i techniki sprzedaży
 • planowania kariery zawodowej

Uważa, że w procesie szkolenia najważniejsza jest nawet najmniejsza potrzeba klienta oraz zbudowanie pozytywnej relacji z uczestnikami, dlatego dopasowuje program bezpośrednio pod oczekiwania zleceniodawcy, a także aktywnie słucha, angażuje i wspiera uczestników w trakcie całego procesu zmian.Skip to content