Komunikacja interpersonalna – 10 właściwości efektywnej komunikacji

Komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę w ramach procesów zachodzących w firmie. Dzięki efektywnej komunikacji: zwiększa się motywacja i zaangażowanie pracowników, sprawniej rozwiązuje się powstałe konflikty, kształtuje się pozytywne postawy pracowników, a także usprawnia się przepływ informacji.

Organizację tworzą ludzie, co oznacza, że reguły komunikacji w przedsiębiorstwie powinny być dostosowane do zasad, na których opierają się relacje międzyludzkie.

Poniżej przedstawiamy listę 10 naczelnych właściwości efektywnej komunikacji interpersonalnej, które usprawniają proces porozumiewania się z innymi.

Komunikacja interpersonalna - HILLWAY

10 Właściwości komunikacji interpersonalnej*EMPATIA: potrafię widzieć świat oczami innych ludzi; rozumiem innych, ponieważ umiem 
spojrzeć na ich postępowanie z ich punktu widzenia; mówię innym, jak ich zrozumiałem i 
stwarzam okazję do tego, by mogły potwierdzić moje domysły na ich temat lub zaprzeczyć 
im.ŻYCZLIWOŚĆ: wyrażam (a nie tylko odczuwam) w różnoraki sposób, że jestem życzliwy w 
stosunku do ludzi, że ich lubię i szanuję; potrafię akceptować innych nawet wtedy, gdy nie 
aprobuję tego, co robią; aktywnie udzielam wsparcia innym.AUTENTYCZNOŚĆ: jestem autentyczny w mych kontaktach z ludźmi, nie ukrywam się za 
rolami czy maskami, inni wiedzą, jaki jest mój prawdziwy stosunek do różnych spraw i 
osób, jestem sobą w kontaktach z ludźmi.

KONKRETNOŚĆ: jestem konkretny i rzeczowy; gdy mówię do innych, nie używam 
ogólników, wieloznacznych i mglistych określeń; potrafię mówić o konkretnych 
doświadczeniach osobistych, wydarzeniach i zachowaniach; wprost określam to, o co mi 
chodzi.INICJATYWA: w mych stosunkach z innymi ludźmi jestem raczej skłonny działać, raczej 
„iść do przodu” niż tylko reagować na to, co inni zrobią; potrafię nawiązywać kontakt z 
innymi bez wyczekiwania na inicjatywę skierowaną do mnie; gdy jest powód, aby coś 
zostało zrobione, należę raczej do tych, którzy zaczynają to robić, niż do tych, którzy 
oczekują, aż inni rozpoczną działanie.

BEZPOŚREDNIOŚĆ: postępuję wprost i „bez kręcenia” wobec innych; wiem, jaki jest mój 
stosunek do innych, a oni wiedzą, jaki jest ich stosunek do mnie.

OTWARTOŚĆ: pozwalam, aby inni wiedzieli, jaki jestem „w środku”, nie jestem 
ekshibicjonistą, ale wiem, że otwartość pomaga w ustalaniu zdrowych i stałych stosunków 
z innymi; jestem otwarty, chociaż nie oznacza to ujawniania wszystkich tajemnic i 
sekretów osobistych; ponieważ to ja jestem ważny, a nie moje sekrety, potrafię mówić to, 
co myślę i czuję.

AKCEPTACJA UCZUĆ: nie obawiam się bezpośredniego kontaktu z uczuciami własnymi i 
innych ludzi; w mych kontaktach z innymi pozwalam sobie zarówno na przeżywanie uczuć, 
jak i na wyrażanie tego, co czuję; oczekuję, że inni będą robić to samo, jednakże nie 
narzucam moich uczuć innym przez zmuszanie ich, by czuli się za nie odpowiedzialni.

KONFRONTACJA: potrafię stanąć twarzą w twarz z innymi ludźmi i robię to z poczuciem 
odpowiedzialności i zaangażowania; w przypadku rozbieżności postaw i przekonań umiem 
dążyć do konfrontacji z innymi z nadzieją na osiągnięcie szczerych i autentycznych 
stosunków, lecz nie z zamiarem straszenia czy karania innych ludzi.

SAMOPOZNANIE: badam swe postępowanie i styl życia, chcę w tym zakresie korzystać z 
pomocy innych i jestem skłonny przyjmować od nich informacje o tym, jak reagują na moje 
postępowanie, potrafię jednak być autorem sądów na swój temat; konfrontacja z innymi 
ludźmi i wszelkie nowe doświadczenia stanowią dla mnie wartościowy materiał i okazję do 
lepszego poznania siebie.

Zachęcamy do osobistej weryfikacji poszczególnych właściwości komunikacji interpersonalnej w celu zbadania mocnych i słabych stron obszarów komunikacji, nad którymi warto popracować.

*Powyższa lista właściwości w efektywnej komunikacji interpersonalnej jest zaczerpnięta z pisma naukowego Mellibruda, J. (2003). Ja, Ty, My. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Oferta szkoleń HILLWAY z zakresu komunikacji

W HILLWAY realizujemy szereg szkoleń poświęconych zagadnieniom komunikacji interpersonalnej.

Wybrane szkolenia HILLWAY z komunikacji:

28.03.2022 r.

Szkolenia HILLWAY Programy szkoleniowe