Komunikacja interpersonalna – 10 właściwości efektywnej komunikacji

Komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę w ramach procesów zachodzących w firmie. Dzięki efektywnej komunikacji: zwiększa się motywacja i zaangażowanie pracowników, sprawniej rozwiązuje się powstałe konflikty, kształtuje się pozytywne postawy pracowników, a także usprawnia się przepływ informacji.

Organizację tworzą ludzie, co oznacza, że reguły komunikacji w przedsiębiorstwie powinny być dostosowane do zasad, na których opierają się relacje międzyludzkie.

Poniżej przedstawiamy listę 10 naczelnych właściwości efektywnej komunikacji interpersonalnej, które usprawniają proces porozumiewania się z innymi.

 

 

10 właściwości efektywnej komunikacji

 

Empatia

Potrafię widzieć świat oczami innych ludzi; rozumiem innych, ponieważ umiem spojrzeć na ich postępowanie z ich punktu widzenia; mówię innym, jak ich zrozumiałem i stwarzam okazję do tego, by mogły potwierdzić moje domysły na ich temat lub zaprzeczyć im.

 

Życzliwość

Wyrażam (a nie tylko odczuwam) w różnoraki sposób, że jestem życzliwy w stosunku do ludzi, że ich lubię i szanuję; potrafię akceptować innych nawet wtedy, gdy nie aprobuję tego, co robią; aktywnie udzielam wsparcia innym.

 

Autentyczność

Jestem autentyczny w kontaktach z ludźmi, nie ukrywam się za rolami czy maskami, inni wiedzą, jaki jest mój prawdziwy stosunek do różnych spraw i osób, jestem sobą w kontaktach z ludźmi.

 

Konkretność

Jestem konkretny i rzeczowy; gdy mówię do innych, nie używam ogólników, wieloznacznych i mglistych określeń; potrafię mówić o konkretnych doświadczeniach osobistych, wydarzeniach i zachowaniach; wprost określam to, o co mi chodzi.

 

Inicjatywa

W mych stosunkach z innymi ludźmi jestem raczej skłonny działać, raczej iść do przodu niż tylko reagować na to, co inni zrobią; potrafię nawiązywać kontakt z innymi bez wyczekiwania na inicjatywę skierowaną do mnie; gdy jest powód, aby coś zostało zrobione, należę raczej do tych, którzy zaczynają to robić, niż do tych, którzy oczekują, aż inni rozpoczną działanie.

 

Bezpośredniość

Postępuję wprost i bez kręcenia wobec innych; wiem, jaki jest mój stosunek do innych, a oni wiedzą, jaki jest ich stosunek do mnie.

 

Otwartość

Pozwalam, aby inni wiedzieli, jaki jestem w środku, nie jestem ekshibicjonistą, ale wiem, że otwartość pomaga w ustalaniu zdrowych i stałych stosunków z innymi; jestem otwarty, chociaż nie oznacza to ujawniania wszystkich tajemnic i sekretów osobistych; ponieważ to ja jestem ważny, a nie moje sekrety, potrafię mówić to, co myślę i czuję.

 

Akceptacja uczuć

Nie obawiam się bezpośredniego kontaktu z uczuciami własnymi i innych ludzi; w mych kontaktach z innymi pozwalam sobie zarówno na przeżywanie uczuć, jak i na wyrażanie tego, co czuję; oczekuję, że inni będą robić to samo, jednakże nie narzucam moich uczuć innym przez zmuszanie ich, by czuli się za nie odpowiedzialni.

 

Konfrontacja

Potrafię stanąć twarzą w twarz z innymi ludźmi i robię to z poczuciem odpowiedzialności i zaangażowania; w przypadku rozbieżności postaw i przekonań umiem dążyć do konfrontacji z innymi z nadzieją na osiągnięcie szczerych i autentycznych stosunków, lecz nie z zamiarem straszenia czy karania innych ludzi.

 

Samopoznanie

Badam swoje postępowanie i styl życia, chcę w tym zakresie korzystać z pomocy innych i jestem skłonny przyjmować od nich informacje o tym, jak reagują na moje postępowanie, potrafię jednak być autorem sądów na swój temat; konfrontacja z innymi ludźmi i wszelkie nowe doświadczenia stanowią dla mnie wartościowy materiał i okazję do lepszego poznania siebie.

Zachęcamy do osobistej weryfikacji poszczególnych właściwości komunikacji interpersonalnej w celu zbadania mocnych i słabych stron obszarów komunikacji, nad którymi warto popracować.

*Powyższa lista właściwości w efektywnej komunikacji interpersonalnej jest zaczerpnięta z pisma naukowego Mellibruda, J. (2003). Ja, Ty, My. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Oferta szkoleń HILLWAY z zakresu komunikacji

W HILLWAY realizujemy szereg szkoleń poświęconych zagadnieniom komunikacji interpersonalnej.

Wybrane szkolenia HILLWAY z komunikacji:

 

28.03.2022 r.

Model KANO – przepis na maksymalizację satysfakcji klienta w zarządzaniu kluczowymi klientami

Model KANO to teoria satysfakcji klienta, która pomaga organizacjom zrozumieć związek między potrzebami klientów, a poziomem ich satysfakcji. W kontekście zarządzania kluczowymi klientami model KANO może pomóc przedsiębiorstwom w ustaleniu priorytetów potrzeb swoich kluczowych klientów i upewnieniu się, że spełniają oni ich oczekiwania. 3 filary modelu KANO Model KANO kategoryzuje potrzeby klientów na trzy kategorie:

Profesjonalny proces offboarding’u – case study szkolenia HILLWAY

Dla naszego Klienta, będącego liderem w branży ciepłowniczej, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy rozwijający wiedzę, umiejętności i postawę z zakresu profesjonalnego procesu offboarding'u. Z jakimi wyzwaniami mierzył się Klient? Jak przebiegł proces przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników HR? Jakie były efekty projektu szkoleniowego HILLWAY? Zachęcamy do zapoznania się z Case Study HILLWAY. Wyzwanie Klienta

Jak profesjonalnie zakończyć współpracę pracownika z firmą? Przewodnik efektywnego offboardingu

Istota procesu offboarding'u Offboarding, zwany także procesem rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, jest kluczowym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to proces, który rozpoczyna się w momencie podjęcia przez pracownika decyzji o odejściu z firmy i kończy się wraz z zakończeniem jego odejścia. Proces offboardingu jest ważny nie tylko dla pracownika, ale także dla firmy, ponieważ

Szkolenie Zarządzanie zmianą, czyli ABC lidera zmiany – szkolenie menedżerskie

Menedżerowie mierzą się z dziś trudnościami, których nie spodziewali się eksperci zarządzania jeszcze dwie dekady temu. Gwałtowny postęp technologiczny, fluktuacja kadr, niestabilne otoczenie tworzą kontekst, w którym umiejętność szybkiego dostosowania się jest kluczową kompetencją. To co jeszcze wczoraj było innowacją, dziś jest standardem, a jutro stanie się reliktem przeszłości. Menedżer nowego millenium musi zrozumieć, że

HILLWAY prelegentem na Konferencji Pulsu Biznesu – Dyrektor Administracyjny 2023

Z przyjemnością pragniemy zaprosić na siódmą edycję konferencji dedykowanej dyrektorom administracyjnym pt. "Dyrektor Administracyjny 2023 - Nowe wyzwania i kluczowe obszary działania", która odbędzie się 27 lutego 2023 r. w formule online. Organizatorem wydarzenia jest portal biznesowy Puls Biznesu. Jako HILLWAY mamy zaszczyt być partnerem merytorycznym konferencji. Agenda konferencji Dyrektor Administracyjny 2023 Podczas konferencji wraz

Trendy szkoleniowe 2023 – raport Udemy Business

Ostatnie lata to czas "huśtawki" koniunktury i okres bezprecedensowych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Aby sprostać złożonym wyzwaniom biznesowym dzisiejszego świata, duża rola spoczywa na menedżerach, którzy pełnia zasadniczą rolę w pomaganiu swoim pracownikom w rozwijaniu potrzebnych im umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Udemy Business opracowało coroczny raport pt."Udemy Business 2023 Workplace Learning Trends

Skip to content