L&D jako strategiczna funkcja organizacji – nowy raport LinkedIn

Learning & Development

Kultura „uczenia się” staje się dla firm jedną z najważniejszych misji i wartości. Menedżerowie firm są coraz bardziej świadomi potrzeby nieustannego rozwoju, doskonalenia oraz adaptacji w świecie, który charakteryzuje się ciągłą zmianą.

Co to strategia Learning & Development (L&D)?

Strategia Learning & Development (L&D) to podejście oparte na wspieraniu oraz zachęcaniu pracowników do rozwijania swoich kompetencji, zdobywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności, aby osiągać cele biznesowe organizacji. W procesie L&D szkolenia stanowią podstawę rozwoju. W dzisiejszych czasach bez doskonalenia i poszerzania kompetencji (zarówno osobistych jak i swoich pracowników), przedsiębiorstwa skazane są na pozostanie w tyle w stosunku do konkurencji.

Nowy raport od LinkedIn przedstawia perspektywy rozwoju i znaczenia Learning & Development jako strategicznej funkcji organizacji.

Pracownicy oczekują możliwości uczenia się i nieustannego rozwijania kompetencji, menedżerów rozumiejących indywidualne style pracy jednostki i środowiska, oraz firmy, dla których elastyczność jest standardem zatrudnienia.

Gogi Anand Senior People Science Consultant, LinkedIn

Learning & development w liczbach

Wg raportu:

 • szacuje się wzrost budżetu na L&D o 15%
 • zapotrzebowanie na specjalistów od L&D wzrosło aż o 94% w 2022 roku
 • 74% specjalistów uważa, że przekwalifikowanie obecnych pracowników jest znacznie tańsze niż pozyskanie nowych
 • 72% specjalistów uważa, że L&D staje się znaczącą strategią przedsiębiorstw
 • Główne obszary skupienia L&D to trening umiejętności menedżerskich oraz rozwój kompetencji pracowników dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom.

Pobierz darmowy raport LinkedIn

L&D raport HILLWAY Szkolenia dla firm

Top 10 obszarów skupienia L&D

Workplace learning report 2022 wyróżnia 10 obszarów skupienia specjalistów Learning & Development.

Top 10 obszarów skupienia L&D:

 1. Szkolenia z przywództwa i zarządzania
 2. Podnoszenie kompetencji lub przekwalifikowywanie pracowników
 3. Cyfrowe podnoszenie kwalifikacji / cyfrowa transformacja
 4. Różnorodność, sprawiedliwość i integracja
 5. Wsparcie wydajności pracowników
 6. Wdrażanie narzędzi do nauki i analityki
 7. Zarządzanie przez zmianę
 8. Dobre samopoczucie pracowników
 9. Utrzymanie pracowników
 10. Wspieranie mobilności wewnętrznej i ścieżki kariery

3 kroki transformacji L&D w organizacji

1. Zrozum możliwości i wyzwania swojej organizacji

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację oraz uwydatniła braki w umiejętnościach pracowników szczególnie w obszarach power skills (umiejętności miękkich). Zadaniem liderów L&D jest przystosowanie organizacji do stale postępujących zmian, dzięki wnikliwej analizie potrzeb i możliwościom jakie posiada organizacja. Stawianie na efektywne przywództwo, rozwój umiejętności, utrzymanie pracowników w organizacji, dbanie o dobrostan pracowników oraz pielęgnowanie różnorodności, równości i integracji (DE&I) to zadania a zarazem wyzwania, które powinny stanowić prioryet dla liederów oraz menedżerów.

2. Holistyczne spojrzenie na procesy przez HR

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa powoduje zmianę postrzegania procesów przez HR. Liderzy L&D powinni koncentrować się na holistycznym podejściu do wdrożenia działań wspierających strategię L&D. Oznacza to skoordynowane działania obejmujące rozwój talentów, planowanie oparte na umiejętnościach pracowników oraz wewnętrzna mobilności. Dzięki holistycznemu podejściu do procesów L&D budujemy kulturę organizacji opartą na ciągłym uczeniu się.

3. Wdróż konkretne działania

Efektywne wdrożenie strategii Learning & Development wymaga konkretnych działań:

 • współpracuj na bieżąco z zespołem HR
 • zarządzaj mądrze budżetem zwiększając środki na działania rozwojowe w tym na szkolenia
 • aktywizuj menedżerów i ich rolę
 • słuchaj swoich pracowników i ich potrzeb
 • nigdy nie przestawaj się uczyć, stale podnoś swoje kompetencje

Wdróż strategię L&D dzięki szkoleniom HILLWAY

HILLWAY wspiera firmy w efektywnym wdrożeniu L&D dzięki wartościowym projektom szkoleniowym i doradczym. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę szkoleń dopasowanych do aktualnych wyzwań rynkowych z takich obszarów jak:

Skip to content