Efektywna rekrutacja – sprzedaż ofert pracy – case study HILLWAY

Dla Klienta z branży technologicznej świadczącego usługi outsourcing’owe całych projektów oraz zespołów IT w Software Development Center, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy dedykowany projekt szkoleniowy Efektywna rekrutacja – sprzedaż ofert pracy.

 • Z jakimi wyzwaniami mierzył się Klient?
 • Jak przebiegł proces przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników HR?
 • Jakie były efekty projektu szkoleniowego HILLWAY?

Zachęcamy do zapoznania się z case study.

Szkolenie HILLWAY Efektywna rekrutacja - case study

Współczesne wyzwanie branży rekrutacyjnej.

Dziś – w obliczu zmian na rynku zwłaszcza w branży rekrutacyjnej – kluczowa jest umiejętność przyciągnięcia kandydata do pracy, a następnie sprzedaż oferty pracy tak, by ten idealny kandydat podjął współpracę właśnie z nami, a nie u konkurencji. Pomimo, że na rynku jest wielu kandydatów do pracy, co raz większą trudnością dla rekruterów jest zatrudnienie tego, kogo chcemy.

W związku z tym co raz ważniejsze jest przyciągnięcie odpowiednich kandydatów do pracy. W procesie pozyskiwania kandydatów kluczowe są umiejętności sprzedażowo – negocjacyjne rekrutera / head huntera. To od poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności rekrutera będzie zależeć jak będzie się plasował wskaźnik efektywności rekrutacji.

Po wstępnych konsultacjach z Klientem wspólnie założyliśmy główny cel szkolenia, którym było podniesienie kompetencji rekruterów w zakresie korzystania z telefonu jako główne narzędzia pracy i kontaktu z potencjalnymi kandydatami.

Rozwiązanie – dedykowane szkolenie dla Klienta IT

Odpowiadając na potrzeby Klienta z branży technologicznej przygotowaliśmy dedykowany projekt rozwojowy poszerzający wiedzę, umiejętności i postawy związane z procesem rekrutacyjnym oraz sprzedażą ofert pracy.

Dwudniowe szkolenie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie Klienta.

W projekcie wzięły udział 2 grupy po 8 i 7 uczestników.

Badanie potrzeb – kluczowy element przed szkoleniem

Projekt szkoleniowy rozpoczęliśmy od przeprowadzenia dogłębnej analizy potrzeb i oczekiwań uczestników.

Celem analizy jest dostarczenie informacji pozwalających nam skonstruowanie skutecznego oraz efektywnego programu szkoleniowego, zawierającego treści, metody oraz formy szkoleniowe, które będą dopasowane do potrzeb edukacyjnych i posiadanych doświadczeń uczestników szkolenia.

Działania przed szkoleniami w ramach badania potrzeb szkoleniowych:

 • badanie oczekiwań przełożonych wobec szkolenia (wywiad telefoniczny, spotkanie),
 • badanie oczekiwań uczestników wobec szkolenia (ankietowe anonimowe badanie potrzeb on-line wysyłane wraz
  zaproszeniem na szkolenie),
 • poznanie specyfiki pracy zespołu, zebranie wyzwań z codziennej pracy.

Program szkoleniowy “szyty na miarę”

Po wnikliwej analizie potrzeb doradca szkoleniowy HILLWAY opracował dedykowany program szkoleniowy odpowiadający potrzebom firmy IT.

Zgodnie z propozycją konsultanta HILLWAY bazową do przeprowadzenia warsztatu została praca na mapie rozmowy telefonicznej uzupełniana o treści, które są pomocne w zwiększaniu skuteczności i osiąganiu celów.

W celu zwiększenia zaangażowania uczestników opracowaliśmy zadanie przedszkoleniowe polegające na przygotowaniu listy potencjalnych Kandydatów do pracy – 20/30 osób, przez każdego rekrutera. Dzięki liście, w trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość wykonywania połączeń telefonicznych do wybranych kandydatów pod nadzorem i we wsparciu Trenera.

W odpowiedzi na potrzeby i wyzwania Klienta poruszyliśmy w trakcie szkoleń tematy takie jak:

 • ROLA REKRUTERA W FIRMIE
 • PPW – PIERWSZE POZYTYWNE WRAŻENIE
 • INFORMACJE/NOTATKI PRZYDATNE DLA OSOBY WYKONUJĄCEJ KONTAKT DO KANDYDATA
 • KANDYDAT DO PRACY – MOTYWY WYBORU OFERTY PRACY
 • ATRAKCYJNA PREZENTACJA OFERTY PRACY
 • SPRZEDAŻ OFERTY PRACY
 • WYZWANIA W ROZMOWIE Z KANDYDATEM (TRUDNE SYTUACJE I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI)
 • SCHEMAT ROZMOWY – KONTAKT Z KANDYDATEM:
 • NEGOCJACJE Z KANDYDATEM DO PRACY
 • DOBRE PRAKTYKI, KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki odpowiednio dobranemu programowi uczestnicy dowiedzieli się jak:

 • Zaangażowanie i liczba wykonanych telefonów przekłada się na ich wyniki, a tym samym na ich wynagrodzenie
 • Wykorzystywać techniki sprzedaży ofert pracy
 • Efektywnie prowadzić rozmowy z kandydatem – w sposób ciekawy dla kandydatów prezentować informację
  o aktualnych projektach
 • Sprzedażowo przekazywać informacje na temat firmy
 • Atrakcyjnie wskazać kandydatowi, czym współpraca z firmą wyróżnia się spośród konkurencji
 • Profesjonalnie prowadzić negocjacje
 • Umiejętnie dostosować rozmowę do rozmówcy poprzez zastosowanie typologii
 • Profesjonalnie reagować na trudne pytania, zbijać obiekcje
 • Umiejętnie prowadzić rozmowy telefoniczne z nakierowaniem na budowanie długofalowych relacji,

Wyselekcjonowany Trener – ekspert/praktyk biznesu

Do projektu dobraliśmy Trenerkę HILLWAY, która jest jednym z najbardziej cenionych trenerów w branży. Świetnie wchodzi w interakcję z uczestnikami szkoleń. Po jednym z jej szkoleń zanotowano aż 300% wzrost efektywności pracy w ujęciu dziennym. Po każdym jej szkoleniu Klienci odnotowują wzrost motywacji pracowników.

Dzięki selekcji Trenerki z cennym doświadczeniem prowadzenia szkoleń dla rekruterów oraz umiejętnością aktywizacji uczestników, mieliśmy pewność co do sukces projektu.

Szkolenie Follow-up

Po szkoleniu bazowym zorganizowaliśmy szkolenie Follow-up, którego celem jest sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy przez uczestników szkolenia oraz omówienie postępów oraz wyzwań, jakie spotkały uczestników w trakcie wdrażania poznanej wiedzy czy technik.

Szkolenie HILLWAY Efektywna rekrutacja - sprzedaz oferty pracy

Efekty projektu szkolenia

Po każdym zrealizowanym szkoleniu przeprowadzamy ocenę szkolenia poprzez ankiety ewaluacyjne, dzięki którym otrzymujemy feedback od uczestników szkoleń oraz na podstawie których przeprowadzamy rozmowy z naszymi klientami.

Wyniki projektu szkoleniowego w liczbach

100% uczestników, którzy wypełnili ankietę, rekomenduje współpracę z HILLWAY Training & Consulting.

100% uczestników, którzy wypełnili ankietę, oceniło, iż cele szkolenia zostały jasno zakomunikowane.

Średnia ocena pracy Trenera badana w ośmiu obszarach to 4,86 (skala 1-5).

Średnia ocena materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia w trzech obszarach to 4,57 (skala 1-5).

Średnia ocena gotowości do wdrożenia zdobytej wiedzy/umiejętności to 4,50 (skala 1-5).

Na pytanie → Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyniła się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy? odpowiedzi prezentowały się następująco:

 • “Tak. Wykonywanie zgrupowanych czynność, telefonów, call..”
 • “Tak, pozwoli mi lepiej planować i skupiać się na słuchaniu. Pkt wspólnych z kandydatem”
 • “Tak, pokazane techniki sprzedażowe na pewno poprawią mój warsztat”
 • “Pozwoli mi lepiej zrozumieć to co komunikuję i to co chce przekazać”
 • “Tak, wiele praktycznych tematów, które można zastosować później w pracy.”

Analiza ankiet oraz konsultacje poszkoleniowe z Klientem utwierdziły nas w przekonaniu, że projekt szkoleniowy Efektywna rekrutacja – sprzedaż ofert pracy spełnił założone cele i oczekiwania. Proces przygotowania i realizacji szkoleń odniósł zamierzony sukces.

Opinie uczestników

“Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo klarowny i oparty życiowymi przykładami. Bardzo mi się podobało”

“Bardzo mi się podobało! Szkolenie było ciekawe.”

“Bardzo wartościowe szkolenie. Świetna energia prowadzącego, skłaniająca do aktywnego uczestnictwa.”

“Super test na iloraz kreatywności.”

Rozwijaj swój biznes dzięki HILLWAY – Oferta szkoleń dla firm

 • Szukasz usprawnień dla swojej organizacji?
 • Chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników?
 • Pragniesz, by procesy w twojej organizacji były efektywniejsze i przynosiły wymierne korzyści?

Dopasowujemy programy szkoleniowe do potrzeb i wyzwań Klientów, dzięki odpowiednio przeprowadzonym badaniu potrzeb oraz orientacji na daną branżę.

W programach szkoleniowych HILLWAY m.in:

Skip to content