Case study HILLWAY

Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu z elementami grywalizacji

Klient HILLWAY stanął przed wyzwaniem poprawy komunikacji wewnętrznej oraz wzmocnienia pracy zespołowej. HILLWAY odpowiedziało na te potrzeby poprzez kompleksowe szkolenie, które nie tylko zwiększyło efektywność komunikacyjną uczestników, ale także stworzyło dynamiczne i współpracujące środowisko pracy.

Program szkoleniowy, obejmujący kluczowe aspekty komunikacji, został wzbogacony o elementy grywalizacji, w tym angażującą grę “Nowy Świat”. Dzięki temu uczestnicy mogli praktycznie zastosować zdobyte umiejętności, co znacznie zwiększyło ich zaangażowanie i chęć do wdrażania nowych rozwiązań.

Klient HILLWAY: Wiodący ekspert w dziedzinie produkcji i dystrybucji chemii samochodowej

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób

Tło i Wyzwania

Firma, będąca ekspertem w produkcji i dystrybucji chemii samochodowej, zgłosiła się do HILLWAY z potrzebą poprawy komunikacji wewnętrznej oraz wzmocnienia pracy zespołowej. Ich celem było nie tylko zwiększenie efektywności komunikacyjnej, ale także stworzenie środowiska sprzyjającego współpracy i innowacji.

Cel Szkolenia

Szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji oraz wspierania współpracy w zespole. Program został zaprojektowany tak, aby uwzględnić zarówno teoretyczne aspekty komunikacji, jak i praktyczne ćwiczenia, które angażują uczestników i zachęcają do aktywnego udziału.

Program Szkolenia

Szkolenie obejmowało kluczowe zagadnienia, które są niezbędne do budowania efektywnej komunikacji w zespole:

 1. Zasady Efektywnej Komunikacji: Omówienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji, które są fundamentem dla każdej interakcji w zespole.
 2. Bariery Komunikacyjne i Zniekształcenia w Postrzeganiu: Identyfikacja i zrozumienie barier, które mogą zakłócać proces komunikacji, oraz sposoby ich pokonywania.
 3. Asertywna Komunikacja ze Współpracownikami – Komunikat “JA”: Nauka asertywności w komunikacji, która pomaga w wyrażaniu własnych potrzeb i opinii bez naruszania praw innych.
 4. Diagnoza Własnego Stylu Komunikowania się i Jego Wpływu na Relacje z Innymi: Samoocena stylu komunikacji i jego wpływu na relacje zawodowe.
 5. Wyzwania w Pracy Zespołowej i Czynniki Sukcesu Zespołu: Rozpoznanie kluczowych wyzwań w pracy zespołowej oraz identyfikacja czynników, które przyczyniają się do sukcesu zespołu.

Opinie Uczestników

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, którzy wysoko ocenili jego wartość merytoryczną oraz sposób prowadzenia. Oto niektóre z ich opinii:

Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do usprawnienia Twojej pracy?

 • “Wiedza przekazana otworzyła mi oczy i uszy na bycie uważnym w komunikacji.”
 • “Wiedza przekazana przez prowadzącego była bardzo interesująca i zachęcająca do kolejnych szkoleń.
 • “Z pewnością wykorzystam wiele nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.”
 • “Tak, będę się lepiej komunikować.”
 • “Lepiej uzmysłowię sobie różne aspekty komunikacji.

Najbardziej przydatne tematy według uczestników:

 • Asertywność
 • Organizacja czasu pracy
 • Praca w zespole
 • Pojęcie własnego szczęścia i satysfakcji zarówno w ujęciu personalnym, jak i dla firmy
 • Rodzaje słuchania i formy komunikacji
 • Zwrócenie uwagi na nieodpowiedni sposób komunikowania pewnych kwestii sprawiło, że rozwiązanie problemu leżało po mojej stronie

Dodatkowe opinie uczestników

 • “Było doskonale”
 • “Było perfekcyjnie, wspaniały wybór firmy”
 • “Bardzo dobre szkolenie i profesjonalny, pozytywny prowadzący”
 • “Prowadzący z bardzo pozytywną energią, która udziela się wszystkim uczestnikom co zwiększa efektywność szkolenia”
 • “Szkolenie bardzo ciekawe, przydatne i prowadzone w sposób, który skupia uwagę”

Wyniki Szkolenia

 • Ocena wykorzystanych materiałów: 4,8/5
 • Średnia ocena pracy trenera: 4,97/5
 • Średnia gotowość do wdrażania zdobytej wiedzy podczas szkolenia: 4,6/5
 • 100% uczestników rekomenduje firmę HILLWAY

Rozwój Poprzez Grywalizację

Jednym z najbardziej cenionych elementów warsztatu była gra szkoleniowa “Nowy Świat”.

“Nowy Świat” to gra symulacyjna, która angażuje uczestników, dostarczając wielu okazji do rywalizacji i współpracy. Gra ta jest zaprojektowana tak, aby wspierać rozwój kluczowych umiejętności w pracy zespołowej. Prosta konstrukcja gry, połączona z atrakcyjną fabułą, wciąga uczestników i motywuje do aktywnego udziału.

Dzięki grze uczestnicy mogli:

 • Przypomnieć sobie rolę współpracy wszystkich zespołów w osiąganiu celów organizacji.
 • Wskazać zachowania i czynniki, które wzmacniają lub utrudniają współpracę.
 • Opracować zasady efektywnej współpracy i komunikacji z innymi zespołami.
 • Inspirować się do ulepszania współpracy.

Gra “Nowy Świat” stała się kluczowym elementem szkolenia, umożliwiając uczestnikom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w kontekście symulacyjnym, co znacznie zwiększyło zaangażowanie i przyswajanie nowych umiejętności.

 

Gra szkoleniowa

Nowy świat

Komunikacja i budowanie zespołu a elementami grywalizacji - szkolenie case study HILLWAY

Gra jest dedykowana zespołom, które:

 • Potrzebują rozwinąć umiejętność komunikowania się i współpracy.
 • Chcą lepiej zrozumieć perspektywę innych zespołów. 
 • Chcą rozpoznać i przeciwdziałać czynnikom utrudniającym współpracę między zespołami.
 • Potrzebują wypracować zasady wspierające budowanie wzajemnych relacji.

„Nowy Świat” to gra symulacyjna, która dzięki swojej wciągającej fabule, angażuje uczestników do aktywnej współpracy i zabawy, dając im pole do rozwoju umiejętności i kompetencji  kluczowych w pracy każdego zespołu.

Podsumowanie

Szkolenie HILLWAY dla eksperta w dziedzinie produkcji i dystrybucji chemii samochodowej okazało się wyjątkowo efektywne. Uczestnicy zdobyli cenną wiedzę, która przyczyniła się do poprawy komunikacji i współpracy w zespole. Grywalizacja w postaci “Nowego Świata” dodatkowo wzmocniła zaangażowanie i zintegrowała zespół, co jest kluczowe dla osiągania wspólnych celów organizacji.

W HILLWAY rozwijamy kompetencje zespołów, przygotowując na wyzwania jutra.

Power Skills
Skip to content