Outsorsować czy szkolić własny personel – co się bardziej opłaca przedsiębiorstwu?

outsourcing_szkolenia biznesowe dla firm www.hillway.plZadano nam takie pytanie “Outsorsować czy szkolić własny personel – co się bardziej opłaca przedsiębiorstwu? Trzeba i outsourcować, i w miarę możliwości szkolić wewnętrznie, gdyż potrzeby w zakresie rozwoju pracowników nigdy się nie kończą. Pytanie bym zamieniła na ,,Kiedy i w jakim stopniu outsourcować, a kiedy szkolić wewnętrznie?”

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim przeanalizować dotychczasowe działania w kwestii organizacji szkoleń w naszej organizacji: ich koszty oraz efektywność, efektywność rozumianą jako wzrost parametrów liczbowych określonych dla danej grupy szkoleń ? np. wzrost wyników sprzedaży, poprawę jakości obsługi oraz stopień zadowolenia pracowników z danych szkoleń.

Nawet duże organizacje decydują się na całkowity outsourcing ? m.in. kilka lat temu Grupa Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), która zamieniła wewnętrzny dział szkoleń na grupę ok. 100 trenerów niezatrudnionych w strukturach grupy, ale na stale z nią współpracujących przy szkoleniach wewnętrznych ze standardów pracy, obsługi klienta czy rozwijających kompetencje miękkie takie jak asertywność, zarządzanie stresem czy zarządzanie czasem (ang.soft skills)

Wybór opcji – czy outsourcować i zlecać szkolenia na zewnątrz zależy w głównym stopniu od:

  • efektywności obecnych procesów,
  • ilości pracowników,
  • potrzeb szkoleniowych
  • ilości trenerów w organizacji.

Dokonując wyboru czy organizować szkolenia wewnętrznie, czy zewnętrznie należy wziąć pod uwagę m.in.:

1.tematykę i stopień zaawansowania szkoleń (czy są to szkolenia powtarzalne np. szkolenia produktowe, które można przeprowadzić w wersji e-learningowej czy szkolenia z podstaw sprzedaży i obsługi klienta, czy szkolenia specjalistyczne),

2. szkolone grupy (czy są to grupy rotujące, które cały czas trzeba powtarzalnie szkolić, czy jest to stały zespół, czy są to doświadczeni menadżerowie, którzy nie powinni być szkoleni przez wewnętrznych Trenerów),

3. cele szkoleń (czy celem szkoleń jest wniesienie nowego know-how i wypracowanie pod okiem doświadczonego trenera-biznesu, czyli wcześniej najlepiej menadżera w danej branży skutecznych rozwiązań czy nauczenie nowych pracowników standardów pracy),

4. efektywność pracy Trenerów wewnętrznych (kompetencje, efektywność, tutaj ważnym jest też, by ten sam trener nie prowadził w krótkim okresie wielu szkoleń dla tej samej grupy osób, gdyż jego działania nie będą już skuteczne).

Szkolić wewnętrznie grupy często rotujące np. konsultantów call center, pracowników obsługi klienta, szkolić przy tematach powtarzalnych i prostych, szkolić przy szkoleniach produktowych, ale i specjalistycznych, jeżeli w organizacji mamy ekspertów w danej dziedzinie.

Outsourcować i korzystać z wsparcia firm szkoleniowych w przypadku

  • szkoleń dla menadżerów,
  • outsourcować, gdy wewnętrzni trenerzy nie są w stanie wpłynąć na zmianę postawy, nie są w stanie pokazać nowych technik czy rozwiązań;
  • gdy mamy problem, z którym wewnętrznie szybko nie jesteśmy w stanie sobie poradzić;
  • outsourcować, gdy chcemy wnieść nowe know-how do organizacji lub zmotywować pracowników,
  • outsourcować, gdy nam się to opłaca i jest zgodne z potrzebami firmy.

Autor: Marzena Sawicka – Dyrektor Zarządzająca firma szkoleniowa HILLWAY Training & Consulting

Artykuł opracowano na bazie komentarza Marzeny Sawickiej udzielanego do Gazety Finansowej.Skip to content