Szkolenie Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem

Różnorodność jest jednym z kluczowym zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.

Odkryj potencjał różnorodności w swoim zespole – rozwiń umiejętności zarządzania różnorodnością w skutecznym zarządzaniu zespołem.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie i korzyści płynące z posiadania zróżnicowanego zespołu oraz dowiedzą się, jak pokonywać wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnymi zespołami poprzez skuteczną komunikację i właściwy dobór pracowników. Zgłębią wiedzę nt. zmian prawnych i najlepszych praktyk zarządzania różnorodnością w Polsce i na świecie oraz dowiedzą się, jak budować bardziej innowacyjne, dynamiczne i konkurencyjne miejsce pracy.

Szkolenie HILLWAY Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem

Weź udział w szkoleniu i nie przegap okazji, aby zrewolucjonizować swój zespół i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Szkolenie Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem skierowane jest do menedżerów, liderów, szefów zespołów. pracowników HR oraz właścicieli firm, którzy chcą doskonalić, rozwijać i wzmacniać  proces  zarządzania różnorodnym zespołem, a tym samym podnieść efektywność firmy.

Szkolenie Zarządzanie różnorodnością (ang. Diversity Management) w efektywnym zarządzaniu zespołem jest szkoleniem uzupełniającym kompetencje z zarządzania i przywództwa.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest dostrzeżenie i wykorzystanie różnic między ludźmi w organizacji oraz rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz rozwoju organizacji.

Program szkolenia

ZARZĄDZANIE  RÓŻNORODNOŚCIĄ W POLSCE I NA ŚWIECIE – CZYLI DLACZEGO O TYM ROZMAWIAMY I SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO?

 • Zarządzanie różnorodnością na świecie
 • Zmiany prawne po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • CSR, polityka równych szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

DLACZEGO NIE TRZEBA, A KONIECZNE JEST BUDOWANIE RÓŻNORODNYCH ZESPOŁÓW?

 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Wymiana i budowa know-how
 • Innowacje
 • CSR

CO TO JEST ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ I  Z CZYM SIĘ TO WIĄŻE?

MENEDŻER ZESPOŁU RÓŻNORODNEGO

 • Wyzwania dla menedżera związane z różnorodnym zespołem

 TRZY WYMIARY RÓŻNORODNOŚCI

 • Tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna itd.)
 • Tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy religijne, polityczne)
 • Tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko pracy)

TRUDNOŚCI WYSTĘPUJĄCE W ZARZĄDZANIU RÓŻNORODNYMI ZESPOŁAMI

 • Trudności w komunikacji
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Brak przygotowania kadry zarządzającej

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z RÓŻNORODNYCH ZESPOŁÓW

 • Innowacyjne, oryginalne rozwiązania
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji
 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 • Większe zdolności adaptacyjne organizacji
 • Poprawa jakości rozwiązywania problemów
 • Wzrost satysfakcji z pracy

ZNACZENIE KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU RÓŻNORODNYMI ZESPOŁAMI

 • Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych i zwiększanie zaufania

WYKORZYSTANIE  RÓŻNORODNOŚCI W BUDOWANIU  EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

 • Korzyści z “młodych wilków” – zapał, kreatywność, brak rutyny
 • Korzyści z doświadczonych pracowników ? doświadczenie, wiedza, mentoring
 • Budowanie transferu kompetencji i zapału ? dobór pracowników w zespoły

CZY PŁEĆ ODGRYWA ISTOTNĄ ROLĘ W PRACY ZESPOŁU?

 • Rola płci w efektywnych zespołach
 • Szanse i zagrożenia zespołów monopłciowych
 • Szanse i zagrożenia zespołów mieszanych

CODZIENNA WALKA ZE STEREOTYPAMI

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content