Buddy w procesie onboardingu – kto to?

Podczas procesu onboardingu nowi pracownicy często czują się zagubieni w nowym środowisku i muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Aby ułatwić im przejście i zapewnić poczucie wsparcia, coraz więcej firm wprowadza programy “Buddy”. W tym artykule dowiesz się, kim jest Buddy w procesie onboardingu i jaką pełni rolę.

Kim jest Buddy?

Buddy (z ang. “kolega) jest doświadczonym pracownikiem w firmie, który zostaje przypisany do nowo zatrudnionego pracownika w ramach programu onboardingu. Jest to osoba, która już zna organizację, jej kulturę i procesy. Buddy pełni rolę mentora i towarzysza nowemu pracownikowi w pierwszych dniach lub tygodniach jego pracy.

Kim jest Buddy?

Rola Buddy’ego w procesie onboardingu

Rola Buddy’ego jest wieloaspektowa i obejmuje kilka istotnych zadań:

Powitanie i zapoznanie: Buddy powinien serdecznie powitać nowego pracownika, przedstawić się i wprowadzić go w zespół oraz kulturę organizacji. Może to obejmować krótką prezentację, wizytę po biurze, wprowadzenie do innych członków zespołu itp.

Pomoc w adaptacji: Buddy służy jako przewodnik w procesie adaptacji nowego pracownika. Pomaga mu zapoznać się z firmowymi narzędziami, systemami, procedurami i politykami. Odpowiada na pytania i udziela wsparcia w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Wsparcie w nauce i rozwoju: Buddy pomaga nowemu pracownikowi w nauce i zdobyciu niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy. Może udzielać wskazówek, dzielić się swoim doświadczeniem oraz umożliwiać udział w szkoleniach lub spotkaniach zespołu.

Monitoring postępów: Buddy śledzi postępy nowego pracownika i służy jako osoba, do której można zwrócić się po pomoc w trudnych sytuacjach. Może regularnie sprawdzać, czy nowy pracownik czuje się komfortowo i radzi sobie z wyzwaniem nowego środowiska pracy.

Przykłady dobrych praktyk programu “Buddy”

Wczesne przypisanie Buddy’ego: Przydzielanie Buddy’ego już na etapie rekrutacji lub przed pierwszym dniem pracy nowego pracownika. Pozwala to nowemu pracownikowi na komunikację i nawiązanie relacji jeszcze przed rozpoczęciem pracy, co może zmniejszyć poczucie izolacji i niepewności.

Odpowiednie dopasowanie Buddy’ego: Ważne jest, aby dopasować Buddy’ego do nowego pracownika na podstawie ich specjalizacji, umiejętności lub podobnych obszarów zainteresowań. W ten sposób Buddy może oferować bardziej precyzyjne wsparcie i pomoc, a także budować silniejsze relacje.

Przygotowanie Buddy’ego: Zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla Buddy’ego, które przygotuje go do pełnienia roli mentora. Szkolenie powinno obejmować omówienie celów programu “Buddy”, wskazówki dotyczące efektywnej komunikacji, budowania zaufania i umiejętności mentorowania.

Regularna komunikacja: Buddy powinien utrzymywać regularny kontakt z nowym pracownikiem, aby sprawdzić, jak się czuje, jak radzi sobie z nowym środowiskiem pracy i czy ma jakiekolwiek pytania czy problemy. Spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne lub komunikacja online mogą służyć utrzymaniu regularnej komunikacji. Zobacz ofertę szkoleń HILLWAY z efektywnej komunikacji.

Indywidualizacja wsparcia: Buddy powinien dostosować swoje wsparcie do indywidualnych potrzeb i preferencji nowego pracownika. Każdy pracownik może mieć inne oczekiwania i wyzwania, więc ważne jest, aby Buddy rozumiał ich sytuację i oferował spersonalizowane wsparcie.

Współpraca z zespołem: Buddy powinien działać jako pośrednik między nowym pracownikiem a zespołem. Może zapraszać nowego pracownika na spotkania zespołowe, lunch czy inne wydarzenia społeczne, aby pomóc w integracji i budowaniu relacji z innymi członkami zespołu.

Otwarte zaproszenie do pytania i wsparcia: Buddy powinien jasno komunikować, że jest dostępny do pomocy i otwarty na wszelkie pytania lub problemy, z jakimi może się zetknąć nowy pracownik. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości pozwoli nowemu pracownikowi czuć się komfortowo w zgłaszaniu swoich potrzeb.

Monitorowanie postępów: Buddy powinien regularnie oceniać postępy nowego pracownika i omawiać je z nim. Wspólnie mogą ustalić cele, śledzić postępy w ich realizacji i dostosować plan działania w razie potrzeby. Zobacz szkolenie HILLWAY z zarządzania przez cele metodą OKR.

Przykłady te stanowią jedynie wskazówki, a konkretna implementacja programu “Buddy” może się różnić w zależności od organizacji i potrzeb nowych pracowników. Kluczowe jest dostosowanie programu do konkretnej sytuacji i zapewnienie wsparcia i mentorstwa, które przyczynią się do skutecznego i pozytywnego przejścia nowego pracownika przez proces onboardingu.

Szkolenie HILLWAY
Kim jest buddy?

Praktyczny warsztat dla osób wspierających wdrożenie nowych pracowników

Szkolenie HR - Kim jest buddy
Skip to content