Case study: Wsparcie procesu zarządzania zmianą poprzez szkolenia dla kadry zarządzającej

HILLWAY szkolenia, szkolenia biznesowe, doradztwo biznesowe, szkolenia call center, doradztwo call center, doradztwo sutomer care, zarządzanie, szkolenia obsługa klienta, szkolenia telemarketingZarządzanie zmianą w organizacji jest procesem długofalowym. Nigdy nie przebiega według gotowych schematów i często prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzi w zespole ludzkim. Jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany.

 

 


Opis sytuacji klienta – analiza przypadku, wyzwanie:

Klient będący w trakcie procesu łączenia konkurencyjnych dotąd firm przeprowadza w swojej organizacji szereg zmian. Jednym z problemów, który pojawił się w organizacji był standardowo opór pracowników wobec wprowadzanych rozwiązań. W związku z tym, że Zarząd firmy na co dzień nie ma możliwości spotykania się ze wszystkimi pracownikami, za efektywny proces komunikacji odpowiadają głównie menadżerowie.

W organizacji pojawiła się potrzeba przyswojenia dodatkowej wiedzy i nabycia umiejętności, które miały pozwolić kadrze menadżerskiej na zakomunikowanie zmian w taki sposób, by wymuszone zmiany zostały przyswojone przez zespół pracowników oraz utwierdziły ich, w przekonaniu, że zmiana jest pozytywna i prowadzi do rozwoju firmy.


Rozwiązanie:

W związku z tym, że projekty HILLWAY opierają się na partnerskim podejściu, już w momencie badania potrzeb przedszkoleniowych wspólnie z Klientem prowadzimy aktywny dialog mający na celu wypracowanie jak najlepszych rozwiązań praktyk, które pomogą firmie osiągnąć sukces.

W ramach badania potrzeb szkoleniowych przeprowadzono pogłębione wywiady z Zarządem firmy na temat dotychczasowego modelu komunikacji zmian w organizacji, omówiono przykłady zarządzania zmianą w innych strukturach i zdiagnozowano punkty krytyczne, które wywoływały opór do zmian. Jednym z takich punktów krytycznych był m.in. niedopasowany przekaz do rodzaju odbiorców oraz brak komunikacji celów i korzyści ze zmian pod kątem pracownika, jak również brak wcześniejszego doświadczenia menadżerów w podobnych sytuacjach.

Przygotowano założenia do projektu, którego celem było ukształtowanie kompetencji z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych u menadżerów średniego i wyższego szczebla danej organizacji pod kątem konkretnych sytuacji, czyli wystąpień i prezentacji związanych z komunikowaniem zmian. Określono metody i narzędzia, dzięki którym osiągniemy założony cel projektu (interaktywny warsztat – praca przy pomocy case study, odgrywanie ról, mentoring i dyskusja)

Szkolenie prowadził doświadczony Trener – praktyk biznesu, który znał klienta i znał część uczestników szkolenia, jak również miał doświadczenie w zarządzaniu zmianą.

Szkolenie zaczęło się od ujęcia roli komunikacji i zrozumienia po co są prowadzone prezentacje w procesie zarządzania zmianą, anastępnie realizowane było zgodnie z przygotowanym programem.

W trakcie interaktywnych warsztatów każdy menadżer przygotował swoją prezentację, która nie skupiała uczestników na slajdach, a na osobie i prezentowanej treści. Przećwiczono wystąpienia publiczne mające na celu komunikację zmian.

Dodatkowe tematy dyskusji prowadzone były na życzenie uczestników, którzy chcieli uzyskać informacje zwrotną od Trenera dotycząca sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie informowania pracowników o zmianach celów strategicznych i niepopularnych decyzjach będących skutkiem zmian.

Podczas szkolenia wskazane zostały dodatkowo praktyczne rozwiązania komunikacyjne, które wpływają na efektywność pracy zespołów, miedzy innymi:

  • konieczność przekazywania wiedzy góra – dół i dół- góra,
  • wskazywanie i dopracowywanie poszczególnych technik skutecznych i dobrych praktyk w komunikacji z pracownikami i przełożonymi
  • wymienianie doświadczeń i wiedzy, również z zakresu pozaszkoleniowego, m.in. negocjacji B2B

W związku z tym, iż jedną z metod pracy jest dyskusja i aktywny dialog Trenera z uczestnikami pracownicy danej firmy w trakcie warsztatów chętnie zadawali pytania merytoryczne, których konstrukcja rozpoczynała się od ?a co w sytuacji gdy?? . Aktywnie uczestniczyli w warsztatach a spostrzeżenia jakie padały podczas ćwiczeń były zapisywane , znajdując automatycznie zastosowanie w konkretnych sytuacjach z codziennej pracy.

Standardowo w trakcie projektu przeprowadzono badanie efektywności szkolenia, zbadano reakcję uczestników na projekt, wyznaczono cele indywidualne i grupowe jak również został przygotowany raport poszkoleniowy. Realizacja założonych celów została zweryfikowana w ramach kolejnego warsztatu, warsztatu follow-up. Między szkoleniami uczestnicy kontaktowali się z kierownikami projektu po stronie Klienta i HILLWAY,  jak również mieli możliwość konsultacji z Trenerem.


Rezultat:

W trakcie warsztatów i prac między szkoleniem właściwym, a szkoleniem follow-up ukształtowano kompetencje związane z podstawami sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, przedstawiono, omówiono i skorygowano najczęściej popełniane błędy w procesie prezentacji zmian, jak również ukształtowano postawę nastawioną na sukces i efektywne wdrożenie zmian.


CASE STUDY powiązane z tematem szkolenia SZTUKA PREZENTACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ


 


 Skip to content