Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą

Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą - szkolenie zamknięteZarządzanie zmianą w organizacji jest procesem długofalowym. Nigdy nie przebiega według gotowych schematów i często prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzi w zespole ludzkim. Jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany.

Jak go uniknąć? Jak sobie z nim poradzić? Jak cele strategiczne Zarządu przełożyć na cele indywidualne pracowników? Jak ukazać, że proces zmian jest drogą do rozwoju firmy i drogą do rozwoju każdego pracownika? Jak włączyć wszystkich pracowników w aktywny udział w procesie zmian?

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA  DOCELOWA ? UCZESTNICY  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą skierowane jest do średniej i wyższe kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wdrożenie zmian  i komunikację wewnętrzną dotyczącą przebiegu procesu (np. fuzje, przejęcia, zmiana strategii, zwolnienia) oraz kontakty z pracownikami.

[/toggle]

[toggle title=”CELE  SZKOLENIA” style=”2″]

 • Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności, które pozwolą kadrze menadżerskiej na zakomunikowanie zmian w taki sposób, by wymuszone zmiany zostały przyswojone przez zespół pracowników oraz utwierdziły ich, w przekonaniu, że zmiana jest pozytywna i prowadzi do rozwoju firmy.
 • Ukształtowanie kompetencji związanych z podstawami sztuki prezentacji i wystąpień publicznych
 • Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w procesie prezentacji zmian
 • Ukształtowanie postawy nastawionej na sukces i efektywne wdrożenie zmian
 • Podstawowym warunkiem zmiany jest jej odpowiednia komunikacja i prezentacja celów oraz kroków, które nastąpią w procesie łączenia firm.  Tylko w taki sposób można ograniczyć plotki, które powodują narastanie oporu wobec zmiany, obniżoną efektywność pracy oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji krążących w tym czasie w firmie.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

Rola lidera w procesie zmiany

 • Kilka słów o emocjonalnie inteligentnym przywódcy wg Golemana
 • Charakterystyka skutecznego lidera w ujęciu P. Druckera
 • Filary efektywności osobistej lidera – czynniki wzmacniające, ograniczające i podnoszące skuteczność działania lidera
 • Przywódca a zmiana. Styl pracy a wizerunek

Budowanie zaangażowania i motywacji w zespole w czasie zmiany

 • Budowanie zaangażowania członków zespołu w zmianie
 • Myślenie ? my?, kontra myślenie ?ja?- współpraca i mechanizm grupowy
 • Empowerment w działaniu i zarządzaniu zespołem – na czym polega i jakie są jego główne filary
 • Zaangażowanie a motywacja zespołu – czynniki inspirujące i budujące zaangażowanie zespołu w działania firmy
 • Motywowanie ludzi do wdrażania zmiany. Jak wzmocnić i zmotywować pracowników
 • Motywowanie poprzez umożliwianie rozwoju
 • Główne czynniki demotywujące i motywujące zespół

Rola komunikacji w zarządzaniu zmianą

 • Komunikacja a zmiana. Lider promotorem zmiany
 • Modele komunikacyjne
 • Jak przygotować spotkanie z pracownikami, by zakomunikować zmiany w organizacji
 • Jak komunikować zmianę, by została odebrana pozytywnie
 • Techniki argumentacji w procesie komunikowania się w zespole
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w działaniu lidera i w relacjach z zespołem
 • Cztery zasady komunikacji w trakcie zmian: reguła prawdziwości, informacyjności, rzeczowości i skutecznej organizacji wypowiedzi
 • 13 głównych barier skutecznej komunikacji wg T. Gordona i sposoby ich przezwyciężania
 • Aktywne słuchanie jako fundament efektywnej komunikacji
 • Zasady aktywnego słuchania – parafraza, dowartościowanie, odzwierciedlanie, aktywne zadawanie pytań

Planowanie i organizacja wystąpienia

 • Rola autoprezentacji, czyli sztuka prezentacji
 • Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia
 • Metody i techniki budowania pewności siebie podczas prezentacji
 • W jaki sposób właściwie się zaprezentować
 • Skuteczne metody wzbogacania formy wystąpienia
 • Sekrety najlepszych mówców
 • Precyzyjne wyznaczanie celów prezentacji ? do czego mam przekonać, a może co jedynie zaprezentować?
 • Konstruowanie prezentacji: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • Prezentacja, informacja o zmianie, dyskusja? jak rozplanować ich użycie w trakcie spotkania
 • Efektywne wykorzystanie środków i materiałów prezentacyjnych
 • Forma prezentacji, rekwizyty, gadżety ? ich rola we wsparciu siły przekazu i budowaniu silnego wizerunku lidera
 • Jak przewidzieć kontrargumenty ze strony słuchaczy i obmyślić sposoby na ich rozbrojenie?
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej ? mocne punkty w prezentacji, zawartość slajdów

Umiejętne wykorzystanie mowy ciała w trakcie komunikacji zmian

 • Jak chcesz być postrzegany?
 • Co Twój wizerunek ma mówić o Tobie? – autodiagnoza
 • Elegancja zachowań werbalnych i niewerbalnych
 • Wykorzystanie komunikatów niewerbalnych do budowania wiarygodnego wizerunku w procesie zmiany
 • Elementy komunikacji niewerbalnej: wzrok, mimika, postawa, gesty, dykcja, intonacja, modulacja, dynamika, poruszanie się

Techniki perswazji

 • Jak być wiarygodnym
 • Społeczny dowód słuszności, czyli wyniki badań naukowych i inne triki
 • Stymulowanie słuchaczy poprzez właściwie formułowane pytania
 • Jak być asertywnym wobec odbiorców prezentacji

Wizerunek osobisty menedżerów

 • Spójność wizerunku. Wiarygodność
 • Dress code – ubiór biznesowy kobiet i mężczyzn będący wsparciem w budowaniu autorytetu
 • Psychologia koloru w biznesie
 • Podstawowe błędy w doborze stroju i dodatków kobiety i mężczyzny
 • Wizerunek a hierarchia

[/toggle]

[toggle title=”METODOLOGIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. 80% warsztaty i ćwiczenia. Zarówno symulacje z podziałem na role, scenki, studium przypadków, demonstracje prowadzącego, anty-przykłady, gry przygotowane są na podstawie naszych praktycznych doświadczeń. Scenariusze tych zadań opisują realne sytuacje zawodowe uczestników (dane z badania potrzeb organizacji).

[/toggle]

[toggle title=”CZAS  TRWANIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Optymalnie Model 2 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem, ewentualnie On the Job Training -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy)

[/toggle]

[toggle title=”CASE STUDY ? PRZYKŁAD REALIZACJI SZKOLENIA” style=”2″]

Zobacz przykład realizacji tego szkolenia u jednego z naszych Klientów.

Case study: Wsparcie procesu zarządzania zmianą poprzez szkolenia dla kadry zarządzającej.

[/toggle]

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center/zoptymalizować działania contact center – podnieść jego efektywność, wydajność?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content