Kto tworzy unikalną jakość obsługi klienta? – Artykuł Eksperta HILLWAY

Tempo zmian technologicznych, gospodarczych i demograficznych wymusza na przedsiębiorstwach w każdej branży bardzo szybkie zmiany.

Obsługa Klienta – zadowolony klient to jeszcze nie szczęśliwy klient

Przypomnijmy sobie sytuacje gdy byliśmy Klientami – w banku, sklepie, czy w jakimś innym miejscu. Przyjmijmy, że poziom obsługi był zadowalający tzn. uprzejmy, kompetentny, dostaliśmy to czego oczekiwaliśmy. Jednak z większą ochotą wrócimy tam, gdzie oprócz szablonowych standardów obsługi spotkaliśmy się z czymś wyjątkowym, co nas ujęło – coś co czujemy, ale nie potrafimy zdefiniować. Tutaj wkracza czynnik, który wywodzi się bezpośrednio z osoby która nas obsługiwała, z jej reakcji na powstałą sytuację, komunikację, gest, ciepłe słowo czy po prostu życzliwy uśmiech. Taka osoba potrafi zobaczyć więcej niż my jako Klient oczekujemy. Taki pracownik jest najlepszą inwestycją dla firmy.

Jakość obsługi klienta a przychody firmy

Wiele prowadzonych badań pokazuje, że istnieje wyraźna relacja między jakością obsługi klienta, a dochodowością. Kiedy poprawia się jakość relacji z klientem, poprawiają się również wyniki finansowe firmy – zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i zysk netto.

Jest to oczywista kalkulacja, na szczęście dla coraz liczniejszej rzeszy firm czy przedsiębiorców w Polsce.

Badania satysfakcji klienta pokazują jednoznacznie, że lojalność klientów wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe – zwiększa zyski generowane przez firmę. Udowodniono, że większość dochodów firmy zapewniają lojalni klienci, którzy są bardziej tolerancyjni, wybaczają firmie błędy, a kiedy zachodzą niekorzystne okoliczności, nie uciekają do konkurencji.

Jakość obsługi klienta w Polsce

Wyniki badania konsumenckiego, przeprowadzonego na zlecenie firmy Interactive Intelligence wskazują, że jakość obsługi klienta w Polsce powoli się poprawia, jednak sytuacja wciąż jest daleka od idealnej. Mniej niż połowa respondentów (47%) ocenia pozytywnie ogólną jakość obsługi. Średni poziom zadowolenia wynosi 3,33 w skali od 1 (bardzo niezadowolona/y) do 5 (bardzo zadowolona/y). Równocześnie jednak większość badanych zauważa pozytywne zmiany zachodzące w tym obszarze – 56% respondentów obserwuje poprawę jakości obsługi, podczas gdy jedynie 13% badanych uważa, że zmiany zachodzą w złym kierunku.

Szkolenie HILLWAY Zarzadzanie klientem startegicznym - Key Account Management

Obsługa po-sprzedażowa kluczem do sukcesu obsługi klienta

Głównym czynnikiem wpływającym na lojalność klientów jest zadowolenie z dotychczasowej współpracy, a przede wszystkim bardzo dobra obsługa po-sprzedażowa. Kluczem lojalności jest dobra, pozytywna relacja z klientem. Najlepiej widać to w wynikach badania dotyczącego przyczyn odchodzenia klientów do firm konkurencyjnych: w 69% przypadków dzieje się tak z powodu niesatysfakcjonującej obsługi klienta. Dla porównania warto zaznaczyć, że niska jakość oferowanych produktów lub usług odstrasza tylko 13% klientów (badanie prowadzone przez EFQM).

Wysokiej jakości obsługa nie jest wynikiem dużych inwestycji, ale stworzenia w firmie odpowiedniej kultury kontaktów z klientami i podtrzymywania jej. Kluczem jest odpowiednie zmotywowanie pracowników i ciągły monitoring jakości obsługi klienta.

Inwestuj w pracowników odpowiedzialnych za obsługę klienta

Już na etapie rekrutacji pracownika powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na jego umiejętności, edukację czy kwalifikacje. Bardzo ważna, a nawet najważniejsza według mnie jest OSOBOWOŚĆ kandydata, który w przyszłości ma być odpowiedzialny za obsługę Klienta. Osobowość pracownika obsługi klienta powinna być zgodna z wartościami, które tworzą firmę czy oferowany przez nas produkt, ale także dopasowana do wykonywanej pracy co bezpośrednio przekłada się na relacje z Klientami firmy. Jest takie stare powiedzenie “biznesy robimy nie z firmami tylko z ludźmi“. Tylko praca wykonywana z pasją buduje w nas poczucie spełnienia oraz wytwarza pozytywną energię tworzącą ten wyjątkowy element.

Ważne jest, aby samych pracowników włączyć w proces decydowania o procesie obsługi klienta – to przecież oni mają z klientami najczęstszy i najbliższy kontakt, dlatego zazwyczaj są też źródłem najlepszych pomysłów w tym zakresie. Umożliwienie pracownikom komunikowania tych pomysłów sprawia, że stają się odpowiedzialni za obsługę – im samym zależy, aby była jak najlepsza.

Mając tak fundamentalny kapitał jak odpowiedni pracownicy budujmy naszą przewagę na rynku. Pamiętajmy o ich rozwoju i motywacji, gdyż wszystko co firma zarabia na dobrej obsłudze stanowi czysty zysk.

Autor publikacji: Monika Bar

Szkolenie HILLWAY Reklamacja i obsługa trudnego Klienta

Reklamacja i obsługa trudnego Klienta to temat, który dotyczy każdego w biznesie. Czy wiesz, że reklamacja jest najbardziej pożądaną z form roszczenia praw konsumenckich? Złożone reklamacje stanowią jedynie 4% w ogóle niezadowolonych klientów! 96% to skargi niezłożone, gdyż stopień reakcji klienta na niezadowolenie z usługi jest sprawą bardzo subiektywną. Tworzy się groźna góra lodowa, której

Szkolenie Efektywna obsługa klienta w pracy rejestratorek medycznych

Profesjonalna Obsługa Klienta jest jednym z najważniejszych elementów, które w znaczny sposób wpływają na generowanie przychodów w firmie. Szczególnie jest to istotne w pracy rejestratorek medycznych i rejestratorek stomatologicznych Praca rejestratorek medycznych jest niezwykle ważna, ponieważ odpowiadają one za pierwszy kontakt z klientem. Zadaniem rejestratorek medycznych jest sprawne diagnozowanie i odpowiadanie na potrzeby klientów, ale

Szkolenie Obsługa klienta na odległość dla Doradców Technicznych i Serwisantów

Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem. W obliczu wyzwań związanych z pandemią i obsługą zdalną zmuszeni są korzystać z komunikacji z klientem na odległość, obsługi klienta online, a w pracy z narzędzi takich jak telefon, videochat, videorozmowa

Szkolenie Obsługa klienta przez live czat – warsztat dla osób obsługujących czat

Szkolenie z obsługi klienta przez czat dostosowujemy do potrzeb organizacji i potrzeb uczestników. Realizowaliśmy szkolenia z obsługi klienta przez czat dla firm, które: przygotowywały się do wdrożenia czatu i chciały poznać specyfikę tego kanału, przepracować szanse i zagrożenia, dobre praktyki, dowiedzieć się na co zwrócić uwagę patrząc na swoje potrzeby oraz zasoby, jak również tego,

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Niepełnosprawny klient to klient jak każdy inny – wymaga szacunku i rozwiązania jego potrzeby. Czy wiesz, że w Polsce mieszka prawie 5 milionów osób z niepełnosprawnością? Statystycznie to co 9 Klient, z którym Ty lub osoba obsługująca Klienta może mieć kontakt. Czy wiesz jak to zrobić profesjonalnie – tak byś Ty nie czuł się zakłopotany, a Klient

Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, efektywna komunikacja wewnętrzna i miłe relacje pracownicze to dziś wyzwanie wielu firm. Odpowiedzią na to jest szkolenia HILLWAY Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego, którego celem jest: doskonalenie technik kontaktu z klientem budujących pozytywny obraz pracownika i firmy i wzbudzających sympatię przyswojenie wiedzy o profesjonalnej obsłudze Klienta oraz metodach rozwiązywania problemów interpersonalnych. Poznanie

Szkolenie Profesjonalna pisemna korespondencja biznesowa z elementami budowania relacji

Sztuka efektywnego pisania w obsłudze korespondencji handlowej, korespondencji masowej i zawarcie w piśmie informacji, które w zupełności wyczerpują dany temat to wyzwanie dla wielu osób i wielu firm. Sformalizowana korespondencja objęta jest wieloma procedurami i gotowymi szablonami. Z punktu pracownika obsługi wiele spraw, presja czasu i dostępne szablony sprawiają, że obsługa klienta w korespondencji pisemnej

Szkolenie Profesjonalna korespondencja biznesowa – korespondencja e-mail

Poczta elektroniczna (e-mail) jest narzędziem wspomagającym codzienną pracę w biznesie, nauce, rozrywce i tak po prostu w życiu codziennym. Ważne, aby w umiejętny sposób umieć wykorzystać to narzędzie do sprawnego kontaktu z kontrahentami, partnerami, współpracownikami. Ma to duże znaczenie wszędzie tam, gdzie możliwość szybkiego (i taniego) przesyłania informacji (tekstu, fotografii i dźwięku) ma decydujący wpływ

Szkolenie HILLWAY Profesjonalna Obsługa Klienta

Niski poziom obsługi klienta ma negatywne konsekwencje bezpośrednio przyczyniając się do utraty przychodów firm. Straty te w Polsce osiągają 8,8 mld euro rocznie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Genesys Telecommunications Laboratories Inc. należącej do grupy Alcatel-Lucent wynika, że ponad 73 % konsumentów w Polsce zrezygnowało z usług firmy ze względu na niską jakość obsługi.

Szkolenie Strategie obsługi klienta. Obsługa Klienta jako strategiczna przewaga firmy – warsztat dla menadżerów

Działania w zakresie podniesienie standardów obsługi Klienta w firmach są zadaniem strategicznym. Dobra obsługa Klientów jest dla firm podstawowym warunkiem utrzymania Klientów. Tym samym - dobra obsługa Klienta jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności firmy. Dbałość o zadowolenie Klientów przynosi firmom, oprócz pozytywnego PR- także lepsze rezultaty finansowe. Wiele firm ze wzorowej obsługi Klienta uczyniło swój podstawowy

Skip to content