OKR – skuteczna metoda zarządzania przez cele

Co to OKR?

OKR (Objectives and Key Results) to system zarządzania celami, który zyskał popularność wśród firm technologicznych, ale coraz częściej stosowany jest również w innych branżach.

OKR zostało opracowane w latach 70. przez Andy’ego Grove’a, byłego CEO Intela, i jest stosowane przez wiele znanych firm, takich jak Google, Amazon czy LinkedIn.

OKR pozwala na skuteczne określenie celów organizacji, a następnie monitorowanie ich postępów i osiągnięć. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, jak działa system OKR, jakie są jego zalety oraz przedstawimy przykłady wykorzystania w praktyce.

OKR (Objectives and Key Results)

Jak działa system OKR?

System OKR składa się z dwóch podstawowych elementów: celów i kluczowych wyników.

Cele (Objectives) to krótkie i zwięzłe wytyczne, określające, co organizacja chce osiągnąć. Powinny być ambitne, ale jednocześnie realistyczne i mierzalne.

Kluczowe wyniki (Key Results) natomiast określają, jak będziemy mierzyć postępy w osiąganiu celów. To konkretne liczby, które pozwalają na monitorowanie postępów i ocenę osiągnięć.

Przykładowo, jeśli celem jest zwiększenie przychodów firmy w ciągu roku, to kluczowymi wynikami mogą być:

 • Zwiększenie liczby nowych klientów o 20% w ciągu kwartału.
 • Zwiększenie średniego koszyka zakupowego o 10% w ciągu miesiąca.
 • Zwiększenie sprzedaży produktów premium o 15% w ciągu półrocza.

Dzięki takiej strukturze OKR, menedżerowie mają jasno określone cele i konkretne wyniki do osiągnięcia. Metoda ta pozwala również na lepsze zarządzanie czasem i zasobami, ponieważ koncentruje się na najważniejszych zadaniach.

Ponadto, OKR umożliwia regularną ocenę postępów i wprowadzenie korekt, jeśli cele nie są osiągane. Dzięki temu firma może szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i unikać niepotrzebnych strat.

Warto również zauważyć, że metoda OKR może być stosowana na różnych poziomach organizacji. Na przykład, CEO może ustalać cele dla całej firmy, a menedżerowie dla swoich zespołów. Dzięki temu każdy pracownik ma jasno określone cele i wie, jakie wyniki powinien osiągnąć.

Zalety OKR (Objectives and Key Results)

Do zalet metody OKR jako systemu zarządzania celami należą między innymi:

Klarowność: OKR ułatwia określenie celów, które są jasne, konkretne i łatwe do zrozumienia dla całego zespołu. Dzięki temu wszyscy wiedzą, co mają zrobić i jakie są cele do osiągnięcia.

Mierzalność: OKR zawiera kluczowe wskaźniki, które służą do pomiaru postępu w osiąganiu celów. Dzięki temu można określić, czy cel został osiągnięty, a jeśli nie, to jakie działania są potrzebne, aby go osiągnąć.

Koncentracja na wynik: OKR skupia się na wynikach, a nie na czynnościach. Oznacza to, że skupia się na tym, co chcemy osiągnąć, a nie na tym, jak chcemy to zrobić. Dzięki temu zespół może skupić się na najlepszych sposobach osiągnięcia celów.

Elastyczność: OKR są elastyczne i można je dostosowywać w miarę potrzeb. Zmieniające się warunki rynkowe lub inne czynniki mogą wpłynąć na sposób, w jaki dążymy do celów. OKR umożliwiają szybką zmianę kierunku, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zaangażowanie zespołu: OKR angażuje cały zespół w proces ustawiania i osiągania celów. Każdy członek zespołu ma określony cel i wie, jakie zadania są potrzebne do osiągnięcia tego celu. Dzięki temu zespół czuje się zaangażowany i odpowiedzialny za wyniki.

Transparentność: OKR umożliwiają transparentność wewnątrz organizacji. Dzięki temu każdy może zobaczyć, jakie cele są ustawione dla całej organizacji, jakie cele są ustawione dla poszczególnych zespołów i jakie są postępy w osiąganiu tych celów.

Przykłady zastosowania OKR z różnych perspektyw

Perspektywa CEO:

 • CEO firmy e-commerce może ustawić cel OKR związany z zwiększeniem konwersji na stronie internetowej o 20% w ciągu kolejnego kwartału poprzez poprawę UX/UI i przeprowadzenie kampanii marketingowej.
 • CEO firmy IT może ustawić cel OKR związany z zwiększeniem udziału w rynku o 5% w ciągu następnych 12 miesięcy poprzez rozwój nowych produktów i rozszerzenie oferty o nowe usługi.

Perspektywa menedżera:

 • Menedżer projektu może ustawić cel OKR związany z dostarczeniem produktu klientowi w terminie, tj. 2 miesiące, poprzez ulepszanie procesów projektowych i zwiększenie ilości wyprodukowanego kodu.
 • Menedżer sprzedaży może ustawić cel OKR związany ze zwiększeniem liczby pozyskanych klientów o 30% w ciągu kolejnego kwartału poprzez wykorzystanie różnych kanałów marketingowych i lepsze wykorzystanie istniejących źródeł.

Perspektywa zespołu projektowego:

 • Zespół marketingowy może ustawić cel OKR związany z zwiększeniem liczby konwersji ze strony internetowej o 15% w ciągu następnych 3 miesięcy poprzez lepsze targetowanie grupy docelowej i przetestowanie nowych formy reklam.
 • Zespół produkcyjny może ustawić cel OKR związany z redukcją kosztów produkcji o 10% w ciągu następnych 6 miesięcy poprzez wprowadzenie nowych technologii i procesów produkcyjnych.

Perspektywa indywidualnego pracownika:

 • Programista może ustawić cel OKR związany z ukończeniem 3 ważnych funkcjonalności aplikacji w ciągu 2 miesięcy poprzez lepsze wykorzystanie czasu i skupienie na najważniejszych zadaniach.
 • Pracownik administracyjny może ustawić cel OKR związany z redukcją czasu potrzebnego na wykonanie określonych zadań o 30% w ciągu kolejnych 3 miesięcy poprzez wprowadzenie bardziej efektywnych procesów i wykorzystanie odpowiednich narzędzi.

Szkolenie OKR w pracy menedżera

Odkryj nowoczesną metodę zarządzania przez cele – praktyczny warsztat Objectives and Key Results

Skip to content