Trendy rekrutacyjne 2022 dla HR

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz wkraczanie na rynek pokolenia Z wymaga od rekruterów i HR Menedżerów dostosowania się do nowych warunków prowadzenia rekrutacji, tak aby proces rekrutacyjny pozyskiwania talentów był jak najbardziej skuteczny.

Jakie panują obecnie trendy rekrutacyjne dla HR? Poznaj niektóre z nich.

Trendy rekrutacyjne 2022 Szkolenia HILLWAY dla HR

Employer Branding i rekrutacja “idą w parze”

Co robi potencjalny kandydat zanim zaaplikuje o pracę w danej firmie? Bada firmę – jej reputację, markę, opinię, wizerunek. W końcu przyszli kandydaci będą chcieli związać się z firmą szanowaną w ich branży.

W zwiazku z tym pracodawcy zaczęli dostrzegać znaczenie employer brandingu – procesu budowania marki pracodawcy jako nieodłącznego elementu pozyskiwania nowych pracowników. Jak podkreśla Anna Mikulska – współzałożycielka i partner w agencji MJCC – w raporcie Idealna Rekrutacja: “Employer Branding i rekrutacja są ze sobą nierozerwalnie połączone. […] Osoby odpowiadające za budowanie marki pracodawcy i rekrutację powinny blisko współpracować” 

Marketing rekrutacyjny

Marketing rekrutacyjny to wykorzystanie typowych praktyk marketingowych w procesie rekrutacji. Dzięki odpowiedniej strategii marketingowej jesteśmy w stanie przyciągnąć, zainteresować, zachęcić do zaaplikowania oraz pozyskać odpowiednie talenty, tak cenne z perspektywy przedsiębiorstwa.

Cennym i kluczowym kanałem pozyskiwania kandydata do pracy oraz dotarcia do niego są portale społecznościowe, które stanowią podstawę opracowywania skutecznych kampanii promocyjnych i marketingowych.

Social media to narzędzie, które jest kompatybilne zarówno z komunikacją jak i rekrutacją. Wdrażając marketing rekrutacyjny warto więc wykorzystać potencjał mediów społecznościowych.

Sztuczna inteligencja (SI) a rekrutacja

W procesie rekrutacji coraz częściej wykorzystywane są narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. SI obecnie ma zastosowanie w zadaniach m.in. takich jak:

  • wykreowanie wzorca idealnego kandydata na dane stanowisko, a następnie porównywanie poszczególnych zgłoszeń w celu selekcji i wyłonienia odpowiedniego kandydata dzięki zaawansowanym algorytmom
  • cyfrowe wywiady – wstępna komunikacja z kandydatem przez social media lub stronę internetową dzięki botom rekrutacyjnym
  • efektywna komunikacja dzięki chatbot’om – zwiększenie poziomu candidate experience
  • aktualizacja baz danych o kandydatach
  • dostosowanie treści promocyjnych do kandydata na etapie marketingu rekrutacyjnego

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie SI w procie rekrutacji?

Przede wszystkim sztuczna inteligencja pomaga rekruterom zaoszczędzać czas na zadania powtarzalne np. związane z selekcją odpowiednich kandydatów.

Umiejętności miękkie – power skills

Rekruterom coraz trudniej jest znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz umiejętnościami zawodowymi. W związku z tym zamiast szukać odpowiedniego, wcześniejszego doświadczenia zawodowego, rekruterzy skłaniają się ku poszukiwaniu kandydatów z zestawem umiejętności miękkich, które coraz częściej określane są mianem power skills (umiejętności mocy).

O power skills pisaliśmy więcej w ramach publikacji Trendy szkoleniowe 2022 – Raport Udemy Workplace Learning Trends.

Power skills obejmuje takie umiejętności jak:

Szkolenie HILLWAY Efektywna rekrutacja - sprzedaz oferty pracy

Rekrutacja oparta na danych.

Co raz częściej planowanie i podejmowanie decyzji rekrutacyjnych opiera się na analizie danych pozyskanych za pomocą innowacyjnych narzędzi HR, takich jak np. system ATS (ang. Applicant Tracking System) – kompleksowe narzędzie online, wspierającego prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Wdrożenie narzędzi typu system ATS pomaga zebrać ważne informacje na temat tego, które elementy strategii rekrutacyjnej działają dobrze, a które wymagają poprawy. Dzięki pozyskanym danym, a następnie analizie danych możemy sprawić, że proces rekrutacji będzie jeszcze bardziej skuteczny.

E-rekrutacja

E-rekrutacja to odpowiedź na współczesne realia biznesowe, które charakteryzują się digitalizacją procesów biznesowych. Tradycyjne metody rekrutacji przestają być użyteczne szczególnie w odniesieniu do młodej generacji, wśród której standardem jest: komunikacja online, szybkie procesy i konstruktywny feedback. E-rekrutacja to nic innego jak korzystanie z sieci internetowej, programów i innych technologii w celu pozyskania, selekcji i zatrudnienia odpowiednich kandydatów. W ramach e-rekrutacji co raz częściej rozmowy rekrutacyjne prowadzone są drogą internetową – trend zapoczątkowany przez pandemię i lockdown.

Elastyczny czas pracy

Przeglądając oferty pracy co raz częściej możemy dostrzec wzmiankę o “elastycznym grafiku” pracy. Dlaczego? Bo pracownicy coraz bardziej cenią sobie ideę work-life balance. Wdrożenie elastycznego czasu pracy może przynieść dla firmy wiele korzyści. Elastyczny czas pracy to nie tylko rekrutacyjny sposób na sprzedaż oferty pracy. Elastyczność grafiku pracy może w znacznej mierze poprawić efektywność działań poszczególnych pracowników – w końcu jedni pracownicy będą bardziej twórczy o poranku, inni zaś w porze popołudniowej

“Talent pool” – pula talentów w procesie rekrutacji

Pula talentów (ang. talent pool) to metoda w branży rekrutacyjnej polegająca na zbiorze profili niedoszłych bądź potencjalnych kandydatów przez rekruterów pod kątem przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Budowa bazy potencjalnych kandydatów ułatwia i usprawnia rekruterom i HR Managerom wyłonić odpowiednie talenty na dane stanowisko dzięki dostępowi do wykwalifikowanych i utalentowanych kandydatów.

Szkolenia dedykowane dla zespołów HR

  • Chcesz uskutecznić proces rekrutacji?
  • Zastanawiasz się nad wdrożeniem efektywnych metod diagnozy kompetencji kandydatów?
  • A może szukasz sposobu na uatrakcyjnienie oferty stanowiska w celu zwiększenia sprzedaży oferty pracy?

Zobacz szkolenia HILLWAY dedykowane rekruterom i HR menedżerom.

Skip to content