Skuteczne sposoby motywowania pracowników działów obsługi klienta – HILLWAY dla JOBFITTER

Szkolenie HILLWAY Motywacja

Z artykułu dowiesz się:

 • Co jest sednem pracy osoby, która odbiera telefon rozpoczynający się od numeru 0-800 lub 0-801?
 • Jakie znaczenie ma dla firmy praca wykonywana “na słuchawkach”?
 • Jakie wyzwania niesie ta praca i w związku z tym jak motywować pracowników działów obsługi klienta?

Specyfika działu obsługi klienta

Zadaniem działów obsługi klienta jest sprawienie, by klient, który zakupił dany towar lub usługę, był w pełni zadowolony z jej użyteczności. Pod pojęciem obsługi klienta kryje się wiele aspektów. Zaczynając od udzielania odpowiedzi na pytania klientów przez pracowników infolinii/call center np. o cechy, walory, czy funkcjonalności produktu, przez obsługę wdrożeniową – asystę przy uruchamianiu np. usługi, czy help desk, po typowy serwis informacyjny w trakcie korzystania z produktu, czy obsługę reklamacyjną, a nawet telewindykację.

W zależności od specyfiki firmy, dla której działa infolinia, może ona odpowiadać za:

 • przyjmowanie zamówień,
 • udzielanie informacji o produkcie, stanie rachunku,
 • przyjmowanie reklamacji i zażaleń,
 • obsługę akcji marketingowych firmy.

Dział obsługi klienta to jednak nie tylko udzielanie informacji na temat produktu, czyli obsługa klienta w ruchu przychodzącym, ale również jego obsługa w ruchu wychodzącym, czyli inaczej mówiąc telesprzedaż. W ten sposób firma może obsługiwać samą sprzedaż, kampanie wspierające ją, tzw. follow-up’y w ramach których pracownicy nawiązują kontakty z obecnymi klientami i odsprzedają im inne produkty, czy usługi firmy.

Dla organizacji jest to też możliwość prowadzenia badań marketingowych np. metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych wedle wystandaryzowanego scenariusza. To pozwala zbadać np. satysfakcję klienta z obsługi, z użytkowania produktu, a nawet właściwie promować wizerunek firmy, czy prowadzić odpowiednią strategię produkcyjną. Stąd praca wykonywana w dziale obsługi klienta ma dla firmy ogromne znaczenie.

Z samego sedna pracy działu obsługi klienta wynikają największe wyzwania w tej pracy, m.in. umiejętność wczucia się w sytuację klienta, zrozumienia jego oczekiwań i potrzeb, jak również odpowiednie reagowanie na pewną monotonię i rutynę tej pracy. Konsultanci bowiem niejednokrotnie muszą odpowiadać na te same pytania, co w pewnym momencie dla większości osób staje się uciążliwe – mimo, że każdy klient jest inny i obsługuje się go inaczej. Dlatego decydując się na tę pracę trzeba być otwartym na kontakty z ludźmi i lubić je, wykazywać się empatią oraz rozumieć znaczenie tej pracy. Przyda się też umiejętność szybkiego przyswajania informacji oraz optymistyczne nastawienie do pracy, siebie, współpracowników oraz klientów. To podstawowe czynniki warunkujące – nie tylko w tym dziale – automotywację do pracy.

Motywacja niejedno ma imię, czyli sposoby motywacji pracowników

Jak jednak motywować pracowników działów obsługi klienta od strony organizacji?

Sposobów motywacji pracowników działów obsługi klienta jest wiele:

Prosty i przejrzysty system wynagrodzeń

Zarówno w kwestii stawki podstawowej za godzinę pracy, jak i systemów prowizyjnych, czy premiowych. Konsultanci powinni mieć ustalone zasadnicze wynagrodzenie podstawowe za przepracowany czas pracy, ale głównymi motywatorami powinny być premie i prowizje za jasno wyznaczone cele. System powinien być tak skonstruowany, by każdy konsultant działu obsługi klienta był w stanie co miesiąc wypracować i otrzymać premię lub prowizję, bo to ona jest głównym motywatorem. Systemy premiowe ustalane są w zależności od pracy wykonywanej w ramach call center, np. premia zależna od liczby przyjętych zamówień, za jakość obsługi klienta, za konkretną liczbę reklamacji, za sprzedaż, za sprzedaż w ramach akcji follow-up, czy za konkretną kwotę windykowanych za pośrednictwem konsultanta kwot.

Właściwie ustawione kryteria oceny pracowników działów obsługi klienta

To zaś bezpośrednio wiąże się z wymienionymi powyżej systemami premiowymi. Call center w organizacji to centrum zysku, a nie kosztów. Tutaj wszystko jest mierzalne i przekłada się na wynik finansowy firmy. Stąd też jest mnogość parametrów oceniających efektywność tego działu. Zazwyczaj pracownicy tych działów oceniani są za ustalone normy ilościowe lub jakościowe, np. liczba rozmów w określonym czasie pracy, liczba sprzedaży na jednostkę czasu, jakość rozmów, ale też np. za stopień zadowolenia klienta. Coraz bowiem częściej po zakończonej rozmowie klienci otrzymują możliwość ocenienia odbytej rozmowy. System ocen pracowniczych powinien być regularnie przeprowadzany, jak również coachingi umożliwiające nabycie niezbędnych umiejętności, aby pracę i kompetencje w niej potrzebne wciąż doskonalić.

Odpowiednie przygotowanie konsultanta do pracy

Odpowiednie przygotowanie konsultanta do pracy poprzez: zapewnienie wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy, odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, dobrego otoczenia w budynku i zapewnienia dostępu do pomieszczeń sanitarnych.

Możliwość rozwoju w ramach organizacji

Czyli spełnienie podstawowych aspiracji i ambicji konsultantów – np. jasno określone zasady awansów zarówno poziomych, jak i pionowych. W przypadku inhousów, czyli wewnętrznych call center np. organizacji finansowych, często pracownicy zatrudniani są w działach obsługi klienta w oparciu o umowę o pracę. Często praca w call center jest ,,przepustką” do awansu wewnętrznego. W przypadku call center outsourcingowego, świadczącego usługi dla kilkudziesięciu dużych branżowych firm, rozwój jest głównie pionowy i odbywa się w ramach działu, choć są też możliwości przejścia do obsługi ciekawszego, czy bardziej złożonego projektu. Rozwój zapewniają też szkolenia i retreningi w trakcie pracy. W działach tych szkoleń jest naprawdę sporo i są one bardzo praktyczne, bezpośrednio przekładające się na pracę i ułatwiające ją.

Dobra atmosfera w pracy i sprawna komunikacja wewnętrzna

Dobra atmosfera w pracy i sprawna komunikacja wewnętrzna sprzyjają temu częste spotkania z pracownikami np. tzw. pięciominutówki przed pracą – powitanie, określenie celów, założeń dnia, przypomnienie zasad i myśl przewodnia na dany dzień. Ważne też są działania integrujące pracowników tego działu.

Inspirujący i dobrze wyszkolony bezpośredni przełożony

Przełożony, który potrafi zachęcić zespół do osiągania postawionych celów, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej atmosfery w pracy to klucz do sukcesu. Przełożony powinien dobrze znać swoich pracowników i potrafić dobrać styl zarządzania zgodny z oczekiwaniami danej osoby. Dlatego dobór liderów i następnie ich ciągłe szkolenie, np. w obszarze przywództwa to bardzo ważny czynnik w podnoszeniu jakości pracy całego działu obsługi klienta.

Ważne wskazówki w budowaniu motywacji pracowników działu obsługi klienta

 • Dobierz właściwe osoby do pełnionej w organizacji roli
 • Podkreślaj wagę pracy działu obsługi klienta tworząc kulturę tego działu jako społecznej organizacji o ustalonych zasadach i jasno określonych celach
 • Pamiętaj, że pieniądze nie są jedynym skutecznym czynnikiem motywacyjnym
 • Buduj dobrą atmosferę pracy i partnerskie relacje przełożonych z zespołem
 • Bierz pod uwagę doświadczenia jakich na co dzień doświadczają konsultanci
 • Stwarzaj możliwości rozwoju

Artykuł Małgorzaty Rzewuskiej z JOBFITTER – serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego. Na podstawie rozmowy z Marzeną Sawicką, dyrektor zarządzającą HILLWAY Training & Consulting.

Szkolenie HILLWAY Reklamacja i obsługa trudnego Klienta

Reklamacja i obsługa trudnego Klienta to temat, który dotyczy każdego w biznesie. Czy wiesz, że reklamacja jest najbardziej pożądaną z form roszczenia praw konsumenckich? Złożone reklamacje stanowią jedynie 4% w ogóle niezadowolonych klientów! 96% to skargi niezłożone, gdyż stopień reakcji klienta na niezadowolenie z usługi jest sprawą bardzo subiektywną. Tworzy się groźna góra lodowa, której

Szkolenie Efektywna obsługa klienta w pracy rejestratorek medycznych

Profesjonalna Obsługa Klienta jest jednym z najważniejszych elementów, które w znaczny sposób wpływają na generowanie przychodów w firmie. Szczególnie jest to istotne w pracy rejestratorek medycznych i rejestratorek stomatologicznych Praca rejestratorek medycznych jest niezwykle ważna, ponieważ odpowiadają one za pierwszy kontakt z klientem. Zadaniem rejestratorek medycznych jest sprawne diagnozowanie i odpowiadanie na potrzeby klientów, ale

Szkolenie Obsługa klienta na odległość dla Doradców Technicznych i Serwisantów

Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem. W obliczu wyzwań związanych z pandemią i obsługą zdalną zmuszeni są korzystać z komunikacji z klientem na odległość, obsługi klienta online, a w pracy z narzędzi takich jak telefon, videochat, videorozmowa

Szkolenie Obsługa klienta przez live czat – warsztat dla osób obsługujących czat

Szkolenie z obsługi klienta przez czat dostosowujemy do potrzeb organizacji i potrzeb uczestników. Realizowaliśmy szkolenia z obsługi klienta przez czat dla firm, które: przygotowywały się do wdrożenia czatu i chciały poznać specyfikę tego kanału, przepracować szanse i zagrożenia, dobre praktyki, dowiedzieć się na co zwrócić uwagę patrząc na swoje potrzeby oraz zasoby, jak również tego,

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Niepełnosprawny klient to klient jak każdy inny – wymaga szacunku i rozwiązania jego potrzeby. Czy wiesz, że w Polsce mieszka prawie 5 milionów osób z niepełnosprawnością? Statystycznie to co 9 Klient, z którym Ty lub osoba obsługująca Klienta może mieć kontakt. Czy wiesz jak to zrobić profesjonalnie – tak byś Ty nie czuł się zakłopotany, a Klient

Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego

Profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego, efektywna komunikacja wewnętrzna i miłe relacje pracownicze to dziś wyzwanie wielu firm. Odpowiedzią na to jest szkolenia HILLWAY Profesjonalna Obsługa Klienta Wewnętrznego, którego celem jest: doskonalenie technik kontaktu z klientem budujących pozytywny obraz pracownika i firmy i wzbudzających sympatię przyswojenie wiedzy o profesjonalnej obsłudze Klienta oraz metodach rozwiązywania problemów interpersonalnych. Poznanie

Szkolenie Profesjonalna pisemna korespondencja biznesowa z elementami budowania relacji

Sztuka efektywnego pisania w obsłudze korespondencji handlowej, korespondencji masowej i zawarcie w piśmie informacji, które w zupełności wyczerpują dany temat to wyzwanie dla wielu osób i wielu firm. Sformalizowana korespondencja objęta jest wieloma procedurami i gotowymi szablonami. Z punktu pracownika obsługi wiele spraw, presja czasu i dostępne szablony sprawiają, że obsługa klienta w korespondencji pisemnej

Szkolenie Profesjonalna korespondencja biznesowa – korespondencja e-mail

Poczta elektroniczna (e-mail) jest narzędziem wspomagającym codzienną pracę w biznesie, nauce, rozrywce i tak po prostu w życiu codziennym. Ważne, aby w umiejętny sposób umieć wykorzystać to narzędzie do sprawnego kontaktu z kontrahentami, partnerami, współpracownikami. Ma to duże znaczenie wszędzie tam, gdzie możliwość szybkiego (i taniego) przesyłania informacji (tekstu, fotografii i dźwięku) ma decydujący wpływ

Szkolenie HILLWAY Profesjonalna Obsługa Klienta

Niski poziom obsługi klienta ma negatywne konsekwencje bezpośrednio przyczyniając się do utraty przychodów firm. Straty te w Polsce osiągają 8,8 mld euro rocznie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Genesys Telecommunications Laboratories Inc. należącej do grupy Alcatel-Lucent wynika, że ponad 73 % konsumentów w Polsce zrezygnowało z usług firmy ze względu na niską jakość obsługi.

Szkolenie Strategie obsługi klienta. Obsługa Klienta jako strategiczna przewaga firmy – warsztat dla menadżerów

Działania w zakresie podniesienie standardów obsługi Klienta w firmach są zadaniem strategicznym. Dobra obsługa Klientów jest dla firm podstawowym warunkiem utrzymania Klientów. Tym samym - dobra obsługa Klienta jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności firmy. Dbałość o zadowolenie Klientów przynosi firmom, oprócz pozytywnego PR- także lepsze rezultaty finansowe. Wiele firm ze wzorowej obsługi Klienta uczyniło swój podstawowy

Skip to content