Raport LinkedIn Workplace Learning 2023

Raport Workplace Learning Report 2023 to kompleksowe badanie, które zostało przeprowadzone przez LinkedIn Learning w celu zbadania obecnych trendów i wyzwań w dziedzinie szkoleń zawodowych w miejscu pracy. Raport dostarcza wglądu w to, jak organizacje w różnych branżach podejmują wysiłki w celu rozwijania umiejętności swoich pracowników, jakie narzędzia i strategie stosują, aby osiągnąć cele szkoleniowe oraz jakie wyniki odnoszą w procesie szkoleniowym.

2023 Workplace Learning Report

W raporcie od LinkedIn znajdziemy analizę trendów szkoleniowych wśród pracowników na całym świecie, w tym m.in. popularnych kierunków szkoleń, najskuteczniejszych metod szkoleniowych, a także wyzwania, z jakimi organizacje borykają się w procesie szkoleniowym. Ponadto, raport zawiera również praktyczne wskazówki i porady dla liderów organizacji, którzy chcą poprawić skuteczność swoich programów szkoleniowych.

Raport Workplace Learning Report 2023 to nieocenione źródło informacji dla menedżerów, liderów HR oraz specjalistów ds. szkoleń, którzy chcą zrozumieć, jakie są trendy i wyzwania w dziedzinie szkoleń zawodowych w miejscu pracy, aby móc dostosować swoje strategie szkoleniowe do zmieniających się potrzeb i oczekiwań pracowników.

TOP 10 kluczowych umiejętności w biznesie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, firmy potrzebują pracowników posiadających różnorodne umiejętności, aby pozostać konkurencyjnymi. Na podstawie raportu Workplace Learning Report 2023 przedstawiamy top 10 najważniejszych umiejętności biznesowych, niezbędnych dla firm.

1. Zarządzanie: Firmy potrzebują wykwalifikowanych menedżerów, którzy będą prowadzić zespoły, delegować zadania i podejmować strategiczne decyzje, aby osiągnąć sukces biznesowy.

2. Komunikacja: Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla każdej firmy, czy to wewnętrzna komunikacja między pracownikami, czy zewnętrzna komunikacja z klientami.

3. Obsługa klienta: Umiejętności obsługi klienta są niezbędne dla firm, które chcą zapewnić pozytywne doświadczenia klientom i budować lojalność klientów.

4. Przywództwo: Silne umiejętności przywódcze są niezbędne do kierowania zespołami, wyznaczania celów i inspirowania pracowników do pracy nad wspólnym celem.

5. Sprzedaż: Umiejętności sprzedażowe są kluczowe dla zwiększania przychodów, budowania relacji z klientami i zawierania transakcji.

6. Zarządzanie projektami: Umiejętności zarządzania projektami są niezbędne do nadzorowania skomplikowanych projektów, zapewnienia ich realizacji w terminie i zgodnie z budżetem oraz uzyskania wyników.

7. Sporządzanie badań: Umiejętności badawcze są potrzebne do analizowania danych, przeprowadzania badań rynkowych i identyfikowania nowych możliwości biznesowych.

8. Umiejętności analityczne: Umiejętności analityczne są kluczowe do interpretowania danych, wykrywania trendów i podejmowania decyzji opartych na danych.

9. Marketing: Umiejętności marketingowe są niezbędne do tworzenia świadomości marki, przyciągania nowych klientów i zwiększania sprzedaży.

10. Praca zespołowa: Umiejętności współpracy i pracy zespołowej są kluczowe do skutecznego działania wraz z innymi, dzielenia się pomysłami i osiągania wspólnych celów.

Aby pozostać konkurencyjnymi, firmy muszą zapewnić swoim pracownikom dostęp do rozwoju powyższych top 10 umiejętności w biznesie i stale inwestować w możliwości nauki i rozwoju, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami w branży.

W ten sposób firmy mogą wykształcić elastyczną i zwinną siłę roboczą, która jest w stanie szybko dostosować się do zmieniających się wymagań rynku i zapewnić długoterminowy sukces biznesowy.

6 priorytetów dla specjalistów Learning & Development w 2023 roku

Rozwój menedżerów - efektywna komunikacja

Specjaliści ds. Learning & Development (L&D) odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu umiejętności pracowników i zapewnieniu sukcesu organizacji w dynamicznym środowisku biznesowym. Wraz z nadejściem nowego roku, pojawiają się nowe wyzwania i potrzeby w dziedzinie szkoleń i rozwoju pracowników. W tym kontekście LinkedIn Workplace Learning Report 2023 wskazuje na 6 priorytetów, które pomogą specjalistom L&D w efektywnym kierowaniu procesami szkoleniowymi i stworzeniu zwinnej kultury uczenia się. Priorytety te są kluczowe dla stworzenia przyszłości, która skupia się na pracownikach i ich potrzebach. W tym akapicie przyjrzymy się bliżej tym sześciu priorytetom, które stanowią ważne wytyczne dla specjalistów L&D w roku 2023.

1. Inwestuj w relacje między-działowe.

77 % specjalistów ds. Learning & Development (L&D) twierdzą, że w ciągu ostatniego roku ich rola stała się bardziej międzyfunkcyjna (crossfunctional). Współpraca L&D z działem HR i innymi działami w firmie stają się coraz silniejsze. Współpraca między działami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania rozwojem pracowników. Wspólne cele i zaangażowanie różnych działów w proces szkoleniowy może zapewnić spójne podejście i koordynację działań. Dlatego inwestowanie w relacje między-działowe i budowanie mostów pomiędzy różnymi działami organizacji może przynieść wymierne korzyści w zakresie rozwoju umiejętności pracowników i osiągania strategicznych celów biznesowych.

2. Orientacja na doświadczeniach szkoleniowych pracowników

Tegoroczny raport LinkedIn Learning Workplace Report 2023 wykazuje, że specjaliści ds. nauki i rozwoju będą musieli skupić się na tworzeniu doświadczeń szkoleniowych zorientowanych na ludzi. Personalizacja szkoleń i kultura nauki w organizacji staną się kluczowe dla skutecznej nauki w miejscu pracy.

Raport wykazuje, że specjaliści ds. nauki i rozwoju powinni inwestować w rozwój umiejętności cyfrowych pracowników, a także wdrażać nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Istotne będzie również dokładne mierzenie skuteczności szkoleń oraz promowanie ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego w organizacji.

Wnioski z raportu wskazują na potrzebę skoncentrowania się na kluczowych priorytetach, które pomogą specjalistom ds. nauki i rozwoju prowadzić organizacje w kierunku skutecznej nauki w miejscu pracy. Dzięki temu, specjaliści ds. nauki i rozwoju będą w stanie dostosować swoje strategie do zmieniających się otoczeń biznesowych i technologicznych, aby lepiej sprostać wymaganiom pracowników i przyspieszyć rozwój organizacji.

Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych obszarów programów L&D, które wg raportu LinkedIn będą najważniejsze dla organizacji w 2023 roku:

1. Mentoring – Programy mentorów udowodniły swoją skuteczność w rozwoju i zatrzymywaniu talentów w organizacjach. W 2023 roku programy mentorów nadal będą kluczowym obszarem skupienia dla programów L&D.

2. DE&I – Szkolenia i inicjatywy związane z różnorodnością, równością i integracją stają się coraz ważniejsze w ostatnich latach. Organizacje będą kontynuować koncentrację na inicjatywach DE&I, aby stworzyć bardziej inkluzywne i różnorodne miejsca pracy.

3. Upskilling i reskilling – Tempo zmian technologicznych i transformacji cyfrowej oznacza, że organizacje muszą inwestować w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie swoich pracowników na dużą skalę.

4. Dobrostan pracowników – Dobrostan pracowników stał się coraz ważniejszym obszarem skupienia dla organizacji. W 2023 roku organizacje będą kontynuować inwestowanie w programy, które wspierają zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, w tym zasoby związane z zdrowiem psychicznym, programy wellness i szkolenia z zarządzania stresem.

5. Wielkoskalowe programy rozwoju kariery – Programy rozwoju kariery, które dają pracownikom możliwości nauki nowych umiejętności i awansu w karierze, stają się coraz ważniejsze dla przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów.

6. Przywództwo w zmianie – Organizacje spotykają się z ciągłymi zmianami i zakłóceniami, a liderzy muszą być wyposażeni w umiejętności, aby skutecznie poruszać się w tym obszarze. W 2023 roku organizacje będą inwestować w programy, które pomogą liderom rozwijać umiejętności niezbędne do przywództwa w zmianie.

7. Transformacja cyfrowa – Tempo transformacji cyfrowej oznacza, że pracownicy muszą być biegli w narzędziach i technologiach cyfrowych. W związku z tym, organizacje będą inwestować w programy L&D, które pomogą pracownikom rozwinąć umiejętności cyfrowe, takie jak kodowanie, analityka danych, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

8. Zgodność działań z regulacjami prawnymi – Środowisko regulacyjne stale się zmienia, a organizacje muszą być w stanie dostosować się do nowych przepisów i wymagań. W 2023 roku programy związane z zgodnością będą nadal ważnym obszarem dla organizacji, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem i przestrzegać wymogów prawnych.

9. Hybrydowy lub elastyczny model pracy – W wyniku pandemii wiele organizacji wprowadziło hybrydowe lub elastyczne modele pracy. W 2023 roku organizacje będą kontynuować rozwijanie programów L&D, które pomogą pracownikom radzić sobie z takimi modelami pracy, takie jak: umiejętności pracy zdalnej, komunikacja wirtualna i umiejętności organizacji pracy.

10. Programy mobilności wewnętrznej – W miarę jak organizacje stają się bardziej złożone i rozwijają się w różnych obszarach, pracownicy mają coraz więcej możliwości awansu wewnętrznego. W 2023 roku organizacje będą inwestować w programy mobilności wewnętrznej, które pomogą pracownikom rozwijać swoją karierę wewnątrz organizacji i przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty.

3. Rozwijaj i promuj DE&I

W raporcie LinkedIn zwrócono uwagę na znaczenie promowania równości, różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Jak wynika z raportu, 55% specjalistów L&D wdraża programy związane z DE&I (diversity, equity, and inclusion).

W dalszym ciągu istotne jest promowanie korzyści, jakie płyną z pełnego zaangażowania wszystkich pracowników w pracę, w tym silniejszego utrzymania pracowników. Właściwe wdrożenie programów związanych z równością i różnorodnością przynosi pozytywny wpływ na kulturę organizacji, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Dlatego specjaliści ds. L&D oraz HR powinni kontynuować pracę nad programami, które zwiększają zrozumienie i wiedzę na temat DE&I oraz pomagają pracownikom w lepszym rozumieniu różnorodności kulturowej i związanych z nią wyzwań. To pozwoli na stworzenie środowiska pracy, które jest przyjazne i otwarte dla wszystkich pracowników, a także pozytywnie wpłynie na wyniki organizacji.

Zobacz szkolenie HILLWAY Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem.

4. Zoptymalizuj dane i pomiary

Jednym z kluczowych elementów, na który zwrócono uwagę, jest brak zgodności między celami biznesowymi, a sposobem pomiaru sukcesu działań związanych z rozwojem pracowników.

Jak wynika z raportu, wiodącym celem specjalistów ds. nauki i rozwoju jest dostosowanie programów szkoleniowych do strategii biznesowych. Jednakże, najczęściej stosowanymi miarami sukcesu są “puste” mierniki, takie jak poziom zadowolenia z programów. Wskaźniki biznesowe pozostają na środku lub na dole listy.

Aby poprawić sytuację organizacje powinni zwiększyć swoje umiejętności związane z odczytywaniem i analizą danych. Właściwe zrozumienie i interpretacja danych pozwoli na ustawienie właściwych celów biznesowych oraz pomiar skuteczności działań związanych z rozwojem pracowników. To z kolei przyczyni się do budowania bardziej opłacalnego biznesu i skuteczniejszych programów szkoleniowych.

Jak skutecznie mierzyć efektywność? Zobacz szkolenie HILLWAY KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Top 12 miar sukcesu działań L&D wykorzystywane przez orgaznizacje:

 • Zadowolenie pracowników, mierzone za pomocą ankiet
 • Zadowolenie pracowników, mierzone za pomocą nieformalnych lub jakościowych opinii
 • Liczba pracowników uczestniczących w kursach lub szkoleniach
 • Wyniki pracowników w quizach lub ocenach po szkoleniu
 • Liczba kursów lub szkoleń, które ukończył każdy pracownik
 • Poprawione oceny pracowników
 • Wskaźniki biznesowe zespołu lub organizacji
 • Poprawiona wydajność pracowników
 • Poprawiona retencja pracowników
 • Liczba godzin spędzonych na rozwój i szkolenia
 • Postęp w wypełnianiu luki w umiejętnościach i kompetencjach pracowników
 • Liczba nowych umiejętności opanowanych przez uczącego się

5. Aktywizacja menedżerów w proces rozwoju

W raporcie LinkedIn dotyczącym szkoleń pracowników w roku 2023, jednym z ważnych priorytetów dla działu L&D jest aktywne zaangażowanie menedżerów w proces rozwijania pracowników. Rozwój pracowników jest kluczowy dla biznesu i powinien być traktowany jako priorytet.

Niestety, wyniki raportu pokazują, że jedynie 35% uczestników szkoleń otrzymało zachętę do nauki ze strony swojego menedżera w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy.

W raporcie odnotowano jednak pozytywny trend: “wsparcie rozwoju kariery” znajduje się na liście priorytetowych tematów szkoleń dla menedżerów w nadchodzącym roku. Najważniejszymi tematami szkoleń dla menedżerów na tej liście są:

1. Umiejętności przywódcze i zarządzanie
2. Cyfrowe umiejętności specyficzne dla danej roli i transformacja cyfrowa
3. Wspieranie rozwoju kariery pracowników

6. Skup się na własnym rozwoju

Profesjonaliści zajmujący się szkoleniami i rozwojem (L&D) muszą znaleźć czas na rozwijanie swoich własnych umiejętności. Obejmuje to rozwijanie się w obszarach poza podstawowymi umiejętnościami z zakresu HR i szkoleniowych, aby zwiększyć efektywność  działań zespołu ds. L&D.

Zobacz szkolenia z efektywności osobistej.

Podsumowanie

Zachęcamy do przeglądu pełnego raportu Workplace Learning 2023 przygotowanego przez LinkedIn, które dostarcza cennych wskazówek dla specjalistów HR ds. szkoleń i rozwoju  (L&D) oraz menedżerów i pracowników zainteresowanych rozwojem karier.

Rozwój firmy zależy od zaangażowania pracowników, które pracodawcy mogą wzmocnić, inwestując w talenty pracowników poprzez rozwój kariery i dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kompetencji.

W HILLWAY oferujemy szeroką gammę szkoleń dopasowanych do aktualnych wyzwań rynkowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń HILLWAY oraz kontaktu z konsultantem szkoleniowym – chętnie doradzimy, podpowiemy i zainspirujemy!

Skip to content